Czyim beznadziejnym pomysłem była likwidacja zatoki autobusowej w Kalinowicach?

1611

Dzień dobry.

Chciałabym zadać pytanie, czyim beznadziejnym pomysłem była likwidacja zatoki autobusowej w Kalinowicach przy sklepie? Nie chodzi nawet o to „coś” , co tam powstało i jak wygląda, ale o bezpieczeństwo mojej córki ale również wszystkich dzieci, które dojeżdżając do szkoły (gimnazjum) bezpiecznie wsiadały i wysiadały z autobusu, bez konieczności przechodzenia przez jakże ruchliwą i niebezpieczną drogę . Obecnie muszą sporo nadrabiać chcąc przejść w miarę bezpiecznie przy skrzyżowaniu, bądź ryzykować zdrowie, a nawet życie przechodząc w miejscu bez przejścia, ale trasą o wiele krótszą. Codziennie teraz drżę o zdrowie córki i nie ma dnia, abym nie apelowała do niej o szczególną ostrożność. Nigdzie nie znalazłam odpowiedzi na pytanie, kto przede wszystkim i jakimi względami kierował się wydając na to zgodę. Nie dopuszczam nawet myśli, że mogło chodzić tylko o pieniądze, a nie dobro mieszkańców. Ponieważ jest to zaś teren Gminy Zamość Pana, Panie Wójcie, proszę o odpowiedź.

Z poważaniem ……………

24.03.2019r

 


 

Witam i dziękuję za kontakt e-mail.

Decyzja o wydłużeniu kursowania autobusów MZK do Wólki Panieńskiej (na parking przy Kościele) jest skutkiem działań podjętych przez Właściciela nieruchomości na części której była dotychczasowa zatoka autobusowa w Kalinowicach. Właścicielem nieruchomości na której zlokalizowany jest obiekt nieczynnego obecnie sklepu była Gminna Spółdzielnia Samopomoc Chłopska w Zamościu (GS). Gminna działka położona jest za tą nieruchomością, bez dostępu do drogi powiatowej Kalinowice – Krasnobród. Zatoka autobusowa była więc od zlokalizowana na dwóch nieruchomościach – GS-u i gminnej. GS sprzedał działkę a nowy Właściciel zamierza realizować inwestycję której celem jest budowa nowego obiektu z przeznaczeniem na sklep. W porozumieniu z nowym Właścicielem nieruchomości „sklepu” Samorząd Gminy Zamość podjął działania zmierzające do prawnego i technicznego rozwiązania lokalizacji zatoki. W opracowaniu jest dokumentacja budowlana zatoki (koszt około 300 000 zł). Podjęte w ubiegłym roku decyzje przez Generalną Dyrekcję Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Lublinie o wycofaniu się z drugiego opracowania projektu przebudowy drogi krajowej nr 17 spowodowały, że musieliśmy uzupełniać projekt budowlany zatoki o zjazd z drogi krajowej. Był on pierwotnie ujmowany w projekcie przebudowy drogi krajowej. Obecna sytuacja jest jak już wspomniałem skutkiem działań podjętych przez Właściciela nieruchomości o których nie byłem uprzedzony. Za wydłużenie kursowania autobusów do Wólki Panieńskiej Spółka MZK oczekuje od Gminy dodatkowych 12 400 zł (pismo z dnia 21 marca). W powstałych warunkach nie było możliwości podejmowania innych decyzji. Na kursowanie autobusów „ul. Krasnobrodzką” nie było zgody MZK – to były wcześniejsze uzgodnienia. Nie było też technicznej możliwości nawracania autobusów na nieruchomości giełdy. Podejmując decyzje kierowałem się dobrem Mieszkańców. Alternatywą było nawracanie wszystkich autobusów na pętli przy ul. Lwowskiej w Zamościu.

Pozdrawiam. Ryszard Gliwiński 24.03.2019r