Budowa drogi gminnej w m. Płoskie i Zawada – od drogi powiatowej nr 3217L do drogi krajowej nr 74

Projekt pn. „Budowa drogi gminnej w m. Płoskie i Zawada – od drogi powiatowej nr 3217L do drogi krajowej nr 74” dofinansowany jest ze środków Państwowego Funduszu Celowego – Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg

Nazwa Programu: Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg

Wartość dofinansowania: 1 467 413,73 zł

Całkowity koszt inwestycji (robót budowlanych): 3 398 555,02 zł

Całkowity koszt kwalifikowany zadania: 3 246 944,34 zł

Termin realizacji: lipiec 2022 r. – czerwiec 2023 r.

Opis projektu:
W ramach zadania zostanie wybudowana droga gminna o długości 1 267,84 m i szer. 5,50 m. Zakres inwestycji obejmuje budowę obustronnych poboczy o szer. 0,75 m, budowę zjazdów i dojść do furtek, budowę i przebudowę 2 skrzyżowań (z drogą powiatową nr 3217L oraz z drogą wewnętrzną gminną), wykonanie oświetlenia drogowego LED, wykonanie odwodnienia drogi, budowę sięgaczy wodociągowych oraz wykonanie oznakowania pionowego i poziomego. Po realizacji inwestycji droga zostanie zaliczona do kategorii dróg gminnych.