Dane teleadresowe

Urząd Gminy Zamość, ul. Peowiaków 92, 22-400 Zamość
tel. 84 639 29 59, 638 47 48, fax. 84 639 23 64, e-mail: gmina@zamosc.org.pl
Urząd Gminy czynny od poniedziałku do piątku w godzinach od 7:30 do 15:30.

PKO BP Nr 90 1020 3147 0000 8302 0143 9900 – rachunek podstawowy
PKO BP Nr 75 1020 3147 0000 8202 0144 0122 – odpady komunalne

Zobacz także: Placówki oświatowe, Gminny Ośrodek Kultury Gminy Zamość z/s w Wysokiem, Biblioteki Gminy Zamość, Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej, Gminny Zakład Obsługi Komunalnej, Centrum Usług Wspólnych

Służbowe adresy e-mail Radnych są dostępne TUTAJ.

Numery wewnętrzne w Urzędzie Gminy Zamość:

Gliwiński Ryszard – Wójt Gminy – pokój nr 17
Sobulska Elżbieta – Sekretarz Gminy – pokój nr 10, telefon wewnętrzny 34.

1. Wydział Budżetu i Finansów

 • Zajączkowska Maria – Skarbnik Gminy – pokój nr 35, telefon wewnętrzny 42.
 • Woszuk Agnieszka – inspektor d/s księgowości budżetowej – pokój nr 36, telefon wewnętrzny 56.
 • Proć Małgorzata – inspektor d/s księgowości budżetowej – pokój nr 36 telefon wewnętrzny 56.
 • Zgnilec Halina- inspektor d/s księgowości budżetowej – pokój nr 29 telefon wewnętrzny 29.
 • Góra Milena – inspektor d/s księgowości budżetowej – pokój nr 37, telefon wewnętrzny 28.

2. Wydział Społeczno-Administracyjny

 • Dziuba Konrad – Zastępca Dyrektora Wydziału Społeczno-Administracyjnego – pokój nr 16, telefon wewnętrzny 53.
 • Łazorczyk Monika – inspektor d/s kancelaryjnych – pokój nr 1, telefon wewnętrzny 64.
 • Łata Teresa – inspektor d/s ewidencji działalności gospodarczej – pokój nr 1, telefon wewnętrzny 55.
 • Zygmunt Aneta – inspektor d/s ewidencji ludności – pokój nr 1, telefon wewnętrzny 49.
 • Waśko – Sobczyńska Marta – inspektor d/s wojskowych i kadr – pokój nr 12, telefon wewnętrzny 47.
 • Soboń Anna – inspektor d/s dowodów osobistych – pokój nr 11, telefon wewnętrzny 44.
 • Klimko Teresa – inspektor d/s obsługi Rady Gminy – pokój nr 12, telefon wewnętrzny 47.
 • Paszko Małgorzata – inspektor d/s współpracy z organizacjami pozarządowymi – pokój nr 15, telefon wewnętrzny 31.
 • Kułaj Paweł – podinspektor ds. organizacyjnych i promocji gminy – pokój nr 14, telefon wewnętrzny 32.
 • Sowińska-Juszczak Maria podinspektor ds. społecznych i obsługi sołectw – pokój nr 14, telefon wewnętrzny 32.
 • Kozioł Bożena – inspektor d/s współpracy z OSP – pokój nr 33, telefon wewnętrzny 45.

3. Wydział Rozwoju Gminy i Inwestycji

 • Cholewińska Agnieszka – Dyrektor Wydziału Rozwoju Gminy i Inwestycji – pokój nr 19, telefon wewnętrzny 46.
 • Związko Grzegorz – Zastępca Dyrektora Wydziału Rozwoju Gminy i Inwestycji – pokój nr 21, telefon wewnętrzny 30.
 • Tokarska Joanna – inspektor d/s rozwoju gminy – pokój nr 18, telefon wewnętrzny 62.
 • Klaudia Galant – inspektor d/s rozwoju gminy – pokój nr 18, telefon wewnętrzny 62.
 • Marchewka Monika – inspektor d/s inwestycji – pokój nr 20, telefon wewnętrzny 23.
 • Tokarz Aleksandra – inspektor d/s zamówień publicznych – pokój nr 23, telefon wewnętrzny 39.
 • Rybiński Paweł – inspektor d/s inwestycji – pokój nr 22, telefon wewnętrzny 54.
 • Kolmer Marian – inspektor d/s inwestycji- pokój nr 22, telefon wewnętrzny 54.
 • Pasternak Liliana – inspektor d/s zamówień publicznych – pokój nr 23, telefon wewnętrzny 39.
 • Paulina Kotuła – inspektor d/s inwestycji – pokój nr 20, telefon wewnętrzny 23.
 • Hubert Siemieńczuk – inspektor d/s rozwoju gminy – pokój nr 18, telefon wewnętrzny 62.

4. Wydział Planowania Przestrzennego i Ochrony Środowiska

 • Jakóbczak Mirosław – Dyrektor Wydziału Planowania Przestrzennego i Ochrony Środowiska – pokój nr 32, telefon wewnętrzny 67.
 • Sobczuk Jerzy – Zastępca Dyrektora Wydziału Planowania Przestrzennego i Ochrony Środowiska – pokój nr 27, telefon wewnętrzny 41
 • Kukiełka Justyna – inspektor d/s lokalizacji inwestycji – pokój nr 28, telefon wewnętrzny 38.
 • Górska – Popik Anna – inspektor d/s planowania przestrzennego – pokój nr 28, telefon wewnętrzny 38.
 • Luchowski Paweł – podinspektor d/s gospodarki nieruchomościami- pokój nr 31, telefon wewnętrzny 51.
 • Paszko Tomasz – porządkowa numeracja nieruchomości i podziałów nieruchomości – pokój nr 31, telefon wewnętrzny 51.
 • Sobczyk Magdalena – inspektor d/s rolnictwa – pokój nr 27, telefon wewnętrzny 41.
 • Siołek Jerzy – inspektor d/s ochrony środowiska – pokój nr 29, telefon wewnętrzny 29.
 • Adamowicz Marzena – insp. ds. gospodarki komunalnej- pokój nr 1, telefon wewnętrzny 35.

5. Wydział Podatków i Opłat

 • Rycąbel Teresa – Dyrektor Wydziału Podatków i Opłat – wymiar i egzekucja należności podatkowych od osób prawnych – pokój nr 2, telefon wewnętrzny 57.
 • Wróblewska Katarzyna – Zastępca Dyrektora Wydziału Podatków i Opłat – pokój nr 2, telefon wewnętrzny 57

Wymiar i wpłaty podatku dla sołectw, zaświadczenia i zwrot podatku akcyzowego:

 • Hałasa Katarzyna – insp. d/s wymiaru i księgowości podatkowej: Białowola, Hubale, Wieprzec, Wychody, Zawada, Zwódne – pokój nr 3, telefon wewnętrzny 26.
 • Tomaszewska-Kłonica Sylwia – insp. d/s wymiaru i księgowości podatkowej: Jatutów, Łapiguz, Pniówek, Skaraszów, Szopinek, Wólka Wieprzecka, Wysokie – pokój nr 3, telefon wewnętrzny 26.
 • Czerwieniec Justyna – insp. d/s wymiaru i księgowości podatkowej: Borowina Sitaniecka, Chyża, Sitaniec. Sitaniec-Kolonia, Sitaniec-Wolica – pokój nr 4, telefon wewnętrzny 24.
 • Oszust Krystyna – insp. d/s wymiaru i księgowości podatkowej: Lipsko, Mokre, Wierzchowiny, Zarzecze, Żdanów, Żdanówek – pokój nr 4, telefon wewnętrzny 24.
 • Kłos Agnieszka – insp. d/s wymiaru i księgowości podatkowej: Lipsko Kosobudy, Lipsko-Polesie, Płoskie, Siedliska, Skokówka, Zalesie – pokój nr 5, telefon wewnętrzny 20.
 • Pałka Grażyna – insp. d/s wymiaru i księgowości podatkowej: Białobrzegi, Bortatycze, Bortatycze-Kolonia, Kalinowice, Wólka Panieńska – pokój nr 5, telefon wewnętrzny 20.
 • Koziołek-Cięciera Magdalena – insp. d/s wymiaru i egzekucji należności podatkowych – pokój nr 5, telefon wewnętrzny 20.
 • Soboń Barbara – insp. d/s obsługi kasowej – pokój nr 1, telefon wewnętrzny 37.
 • Ewelina Tyszko – insp. d/s gospodarki odpadami komunalnymi – pokój nr 6, telefon wewnętrzny 65.
 • Marta Dawidowska – insp. d/s gospodarki wodno-kanalizacyjnej – pokój nr 7, telefon wewnętrzny 61.
 • Grzegorz Zgnilec – insp. d/s gospodarki wodno-kanalizacyjna – pokój nr 7, telefon wewnętrzny 61.
 • Emilia Staroń – insp. d/s podatku od środków transportu – pokój nr 6, telefon wewnętrzny 65.
 • Tymura Bernarda – inspektor d/s rozliczeń gospodarki komunalnej – pokój nr 37, telefon wewnętrzny 28.