Dane teleadresowe

Urząd Gminy Zamość, ul. Peowiaków 92, 22-400 Zamość
tel. 84 639 29 59, 638 47 48, fax. 84 639 23 64, e-mail: gmina@nullzamosc.org.pl
Urząd Gminy czynny od poniedziałku do piątku w godzinach od 7:30 do 15:30.
Numer konta: 40 2030 0045 1110 0000 0230 3620

Zobacz także: Referaty Urzędu Gminy ZamośćPlacówki oświatoweGminny Ośrodek Kultury Gminy Zamość z/s w WysokiemBiblioteki Gminy ZamośćGminny Ośrodek Pomocy SpołecznejGminny Zakład Obsługi KomunalnejCentrum Usług Wspólnych

Numery wewnętrzne w Urzędzie Gminy Zamość:

Pokój Nr tel. Określenie załatwianych spraw Imię i nazwisko
1 52, 58 Informacja, centrala tel., fax.
1 64 Przyjmowanie korespondencji Monika Łazorczyk
1 49 Ewidencja ludności Aneta Zygmunt
1 55 Działalność gospodarcza Teresa Łata
1 40 Budownictwo Konrad Małecki
1 35 Rolnictwo Magdalena Sobczyk
1 37 Kasa Barbara Soboń
2 57 Podatek od środków transportowych
Kierownik Referatu Podatków
Teresa Rycąbel
2 57 Egzekucja należności podatkowych Edyta Kasprzak – Radlińska
3 65 Wymiar i księgowość podatkowa. Zaświadczenia o stanie majątkowym, zwrot podatku akcyzowego Sylwia Tomaszewska
Katarzyna Hałasa
4 24 Wymiar i księgowość podatkowa. Zaświadczenia o stanie majątkowym, zwrot podatku akcyzowego Justyna Czerwieniec
Krystyna Oszust
5 20 Wymiar i księgowość podatkowa. Zaświadczenia o stanie majątkowym, zwrot podatku akcyzowego
Podatek od osób prawnych
Grażyna Pałka
Agnieszka Kłos
Magdalena Koziołek-Cienciera
6 65 Opłaty za odpady Bernarda Tymura
Beata Buczak-Dużyńska
Maria Juszczak-Sowińska
7 61 Rozliczanie należności za pobraną wodę i odprowadzone ścieki Katarzyna Wróblewska
Marzena Adamowicz
9 43 Ochrona systemów komputerowych Mariusz Skiba
10 34 Sekretarz Gminy Zamość Elżbieta Sobulska
11 44 Dowody osobiste Anna Soboń
12 47 Obsługa Rady Gminy, Teresa Klimko
12 47 Ewidencja Ludności i Kadry Marta Waśko-Sobczyńska
13 25 Przewodniczący Rady Gminy Zamość. Józef Siemczyk
13 25 Wice Przewodniczący Rady Gminy Zamość Kazimierz Skiba
Wiesław Pośnik
14 32 Współpraca z sołectwami Paweł Kułaj
15 31 Rozwiązywanie Problemów Alkoholowych Małgorzata Paszko
16 53 Inspektor ds. służb komunalnych i społecznych Konrad Dziuba
17 33 Wójt Gminy Zamość Ryszard Gliwiński
18 62 Referat Rozwoju Gminy Joanna Tokarska
Monika Marchewka
Klaudia Galant
19 46 Kierownik Referatu Rozwoju Agnieszka Cholewińska
20 23 Referat Rozwoju Gminy Aleksandra Tokarz
Grzegorz Związko
21 30 Kierownik Referatu Gospodarki Przestrzennej i Inwestycji Jan Mazur
22 54 Budownictwo Kubaturowe i oświetlenie uliczne Marian Kolmer
Paweł Rybiński
23 39 Kierownik Referatu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Jerzy Sobczuk
25 60 Przetargi i zamówienia publiczne Liliana Pasternak
27 41 Referat Rozwoju Gminy (odnawialne źródła energii) Tomasz Raduj
28 38 Decyzje o warunkach zabudowy, Inwestycje celu publicznego
Planowanie przestrzenne
Justyna Kukiełka,
Anna Górska-Popik
29 29 Decyzje o środowiskowych uwarunkowaniach, Ochrona Środowiska Jerzy Siołek
Tomasz Paszko
Michał Wasążnik
30 Świetlica
31 51 Gosp. mieniem gminnym, podział działek, numeracja nieruchomości Wiesława Janiuk
32 45 Współpraca z OSP Bożena Kozioł
33 67 Kierownik Referatu Gospodarki Gruntami i Ochrony Środowiska Mirosław Jakóbczak
21 Pokój socjalny Krystyna Bęś
Danuta Pakuła
Anna Mikulska
35 42 Skarbnik Gminy Zamość Maria Zajączkowska
36 56 Księgowość budżetowa Agnieszka Woszuk
Małgorzata Proć
37 28 Księgowość budżetowa Halina Zgnilec
Milena Góra
38 48 Radca Prawny Jarosław Kolasa