Trasy nordic walking

Na terenie gminy Zamość wyznaczone zostały 4 trasy dla spacerujących z kijkami nordic walking o łącznej długości ponad 20 kilometrów. Zostały one wykonane w latach 2013 – 2014 w ramach projektu „Promocja aktywnego Wypoczynku” przez Lokalną Grupę Działania „Nasze Roztocze”. W roku ubiegłym przeprowadzono całkowitą renowację znajdujących się na trasach znaków i tablic.
Dwie z nich, trasa czerwona (o długości 3,5 km) i trasa zielona (o długości 8,3 km), mają swój początek i koniec przy nowo powstałym Centrum Geoturystycznym w Lipsku Polesiu, które wkrótce będzie otwarte wraz z wypożyczalnią kijków, rowerów oraz ogólnie dostępnymi parkingami i ścieżką przyrodniczą z figurami roztoczańskiej fauny i flory. Obydwie poprowadzone są południowym skrajem Roztocza przez obszar Natura 2000 „Uroczyska Lasów Adamowskich”, a dłuższa prowadzi nas na zachodnie tereny Grzędy Sokalskiej do kapliczki św. Romana.
Kolejna trasa, też zielona (o długości 6 km), rozpoczyna się na parkingu przy Szkole Podstawowej w Wólce Wieprzeckiej. Jest ona poprowadzona na dość długim odcinku, tuż przy granicy z Roztoczańskim Parkiem Narodowym. Następnie prowadzi wzdłuż ogrodzeń stadniny koni „Tarka” i po wapiennym wzgórzu z punktem widokowym na wysokości 275 m n.p.m z widokiem na lasy i wzgórza Roztocza i rozciągającej się w dole miejscowości Wólka Wieprzecka.
Najkrótszą z tras jest ta wyznaczona w miejscowości Mokre. Swój początek i koniec ma na parkingu, tuż obok miejscowej szkoły podstawowej. Położona całkowicie na terenie Padołu Zamojskiego poprowadzona jest skrajem lasu Wspólnoty Gruntowej Wsi Mokre oraz rezerwatu susła perełkowanego „Hubale”. Opisy, mapki i profile tras znajdą państwo na stronie internetowej LGD Nasze Roztocze www.lgdnaszeroztocze.pl/trasy-nordic-walking-gmina-zamosc oraz w broszurze i przewodniku wydanymi przez Gminę Zamość w ramach programu Rowelove Roztocze – razem pomimo granic. Przebiegi tras zaznaczone są także na mapie turystycznej Gminy Zamość Wydawnictwa te są obecnie dostępne w Gminnym Ośrodku Kultury Gminy Zamość z/s w Wysokiem oraz w Centrum Geoturystycznym w Lipsku Polesiu. Zapraszamy i życzymy udanych i bezpiecznych spacerów, a także wielu wrażeń, ale zawsze pamiętajmy o właściwym zachowaniu w lesie, niezbaczaniu ze szlaków, a nade wszystko nie zostawiajmy po sobie śmieci.

GOK: KC