Przebudowa Szkoły Podstawowej w miejscowości Płoskie

493

Gmina Zamość w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład Program Inwestycji Strategicznych otrzymała dofinansowanie na projekt pn: „Przebudowa Szkoły Podstawowej w miejscowości Płoskie”.
Zadanie obejmuje gruntowną przebudowę starej części szkoły oraz niezbędne prace modernizacyjne w nowej części obiektu. W ramach inwestycji wykonana zostanie m.in. przebudowa istniejących pomieszczeń i dostosowanie budynku dla osób z niepełnosprawnościami. Na budynku szkoły zostaną zamontowane panele fotowoltaiczne. Aktualna wartość projektu wynosi 6 998 729,09 zł w tym dofinansowanie: 85% 5 948 919,72 zł oraz wkład własny 15%: 1 049 809,37 zł

Realizacja przedsięwzięcia przyczyni się do wzrostu jakości infrastruktury edukacyjnej na terenie gminy oraz na wyrównanie szans i dysproporcji w dostępie do edukacji pomiędzy uczniami z obszarów wiejskich i miejskich. Nastąpi poprawa warunków pracy kadry pedagogicznej. Uczniom zostanie zapewniony wymagany standard nauki i odpowiedni poziom bezpieczeństwa.
Projekt pozytywnie wpłynie na zapewnienie dostępności obiektu dla osób ze szczególnymi potrzebami.