Przebudowa Szkoły Podstawowej w miejscowości Płoskie

196

Gmina Zamość w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład Program Inwestycji Strategicznych otrzymała dofinansowanie na projekt pn: „Przebudowa Szkoły Podstawowej w miejscowości Płoskie”.
Zadanie obejmuje gruntowną przebudowę starej części szkoły oraz niezbędne prace modernizacyjne w nowej części obiektu. W ramach inwestycji wykonana zostanie m.in. przebudowa istniejących pomieszczeń i dostosowanie budynku dla osób z niepełnosprawnościami. Na budynku szkoły zostaną zamontowane panele fotowoltaiczne Szacowana wartość projektu 7.200.000,00 zł w tym dofinasowanie: 85% 6.120.000,00 zł oraz wkład własny 15%: 1.080.000,00 zł

Realizacja przedsięwzięcia przyczyni się do wzrostu jakości infrastruktury edukacyjnej na terenie gminy oraz na wyrównanie szans i dysproporcji w dostępie do edukacji pomiędzy uczniami z obszarów wiejskich i miejskich. Nastąpi poprawa warunków pracy kadry pedagogicznej. Uczniom zostanie zapewniony wymagany standard nauki i odpowiedni poziom bezpieczeństwa.
Projekt pozytywnie wpłynie na zapewnienie dostępności obiektu dla osób ze szczególnymi potrzebami.