Rozbudowa drogi gminnej nr 110378L w m. Sitaniec

Projekt pn. „Rozbudowa drogi gminnej nr 110378L w m. Sitaniec” dofinansowany jest ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg

Nazwa Programu: Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg

Wartość dofinansowania: 3 344 686,53 zł

Całkowity koszt inwestycji: 6 167 594,51 zł brutto (roboty budowlane)

Termin realizacji: czerwiec 2023 r. – sierpień 2024 r.

Opis projektu:
Zadanie dotyczy rozbudowy drogi gminnej nr 110378L o długości 1 142,87 m i szerokości 5,50 m, łącząca drogę krajową nr 17 z drogą powiatową nr 3226L. Zakres inwestycji obejmuje rozbudowę drogi o nawierzchni asfaltowej, budowę obustronnych poboczy o szer. 0,75 m, przebudowę skrzyżowania z drogą krajową nr 17, przebudowę skrzyżowania z drogą gminną nr 112223L, włączenie drogi do drogi powiatowej nr 3226L, budowę chodnika, budowę 4 przejść dla pieszych, w tym 2 ze znakami aktywnymi, wykonanie zjazdów indywidualnych, publicznych i dojść do furtek, wykonanie oświetlenia drogowego LED, wykonanie odwodnienia drogi oraz wykonanie oznakowania pionowego i poziomego.