Budowa drogi gminnej nr 110438L w m. Wólka Panieńska i Szopinek

Projekt pn. „Budowa drogi gminnej nr 110438L w m. Wólka Panieńska i Szopinek” dofinansowany jest ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg

Nazwa Programu: Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg

Wartość dofinansowania: 1 687 657,00 zł

Całkowity koszt inwestycji: 2 849 318,59 zł brutto (roboty budowlane)

Termin realizacji: czerwiec 2023 r. – kwiecień 2024 r.

Opis projektu:
Zadanie dotyczy budowy drogi gminnej nr 110438L o nawierzchni z kostki brukowej o długości 600,33 m i szerokości 5,00 m, łączącą drogę gminną nr 110384L z drogą gminną nr 110383L. W ramach zadania będą wykonane: zjazdy indywidualne, publiczne i dojścia do posesji, obustronne pobocza gruntowe o szer. 0,75 m, przebudowa skrzyżowań z drogami gminnymi nr 110383L i 110384L, odwodnienie drogi, przebudowa i budowa oświetlenia ulicznego typu LED oraz oznakowanie pionowe i poziome.