Sportowa Polska – Edycja 2020

 

Projekt „Budowa sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej i Przedszkolu w Kalinowicach” dofinansowany jest ze środków Państwowego Funduszu Celowego – Fundusz Rozwoju Kultury Fizycznej

Nazwa Programu: Sportowa Polska – Program rozwoju lokalnej infrastruktury sportowej – Edycja 2020

Wartość dofinansowania: 2 151 200,00 zł

Całkowity koszt inwestycji: 4 302 423,00 zł

Termin realizacji: listopad 2020 r. – grudzień 2022 r.

 

Opis projektu:

Celem projektu pn. „Budowa sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej i Przedszkolu w Kalinowicach” jest poprawa warunków prowadzenia zajęć wychowania fizycznego dla dzieci i młodzieży oraz zwiększenie dostępu do infrastruktury edukacyjno – sportowej. Realizacja inwestycji wpłynie na wyrównanie szans i dysproporcji w dostępie do edukacji i zajęć sportowych pomiędzy uczniami z obszarów wiejskich i miejskich.

Wybudowana sala gimnastyczna będzie ogólnodostępna, wykorzystywana będzie nie tylko przez dzieci i młodzież szkolną, ale również przez lokalną społeczność w celu rekreacji i aktywnego spędzania wolnego czasu.

Dzięki realizacji inwestycji wschodnia część Gminy otrzyma dostęp do infrastruktury sportowo – rekreacyjnej. Inwestycja oddziaływała będzie także na szersze grono mieszkańców Gminy. Powstała sala gimnastyczna umożliwi realizację sportowych zajęć pozalekcyjnych oraz organizację imprez kulturalnych, artystycznych i edukacyjnych. Nastąpi poprawa warunków pracy kadry pedagogicznej szkoły. Uczniom zostanie zapewniony wymagany poziom bezpieczeństwa i odpowiedni standard zajęć sportowych. Budowana sala gimnastyczna przy szkole w Kalinowicach będzie dostosowana do potrzeb osób z niepełnosprawnościami.

W ramach realizacji projektu planowana jest budowa sali gimnastycznej o wymiarach 18m x 36m w świetle, wysokość od 7,60m – 8,85 m wraz z zapleczem zlokalizowanym na dwóch poziomach. Na parterze planowane są przebieralnie, natryski i WC, gabinet wychowania fizycznego z węzłem sanitarnym, WC z natryskiem dla osób niepełnosprawnych, magazyn sprzętu sportowego. Na piętrze sala do gimnastyki z zapleczem sanitarno – higienicznym (przebieralnia, WC, natrysk), ponadto WC ogólnodostępne, szatnia. Komunikacja na parterze i piętrze będzie odbywać się poprzez korytarze biegnące wzdłuż sali gimnastycznej, połączone dwoma klatkami schodowymi.

 

Dane techniczne sali gimnastycznej:

  • powierzchnia zabudowy budynku (bez pochylni i schodów zewnętrznych) – 1017,95 m2
  • powierzchnia zabudowy budynku wraz pochylnią i schodami zewnętrznymi – 1044,13 m2
  • powierzchnia użytkowa – 1182,20 m2
  • kubatura obiektu – 8822,40 m3

W ramach realizacji projektu planowane jest również: osadzenie tulei do słupków i stojaków do siatkówki i tenisa – 2 szt., osadzenie tulei do słupków i stojaków do bramek piłki ręcznej – 4 szt., osadzenie tablic do koszykówki z mechanizmem ruchomym na ścianach szczytowych – 2 szt., osadzenie tablic do koszykówki na ścianach bocznych – 2 szt. montaż słupków do siatkówki wraz z siatką – 2 kpl., montaż bramek do piłki ręcznej – 2 szt., montaż drabinek gimnastycznych przyściennych o wys. 2,5 m – 15 szt., montaż szyny podwieszanej z układem jezdnym oraz linami – 2 szt., montaż drążków gimnastycznych przyściennych – 2 szt., malowanie linii boisk.

Sala gimnastyczna przy szkole w Kalinowicach będzie dostosowana do potrzeb osób niepełnosprawnych. Przy istniejącym łączniku szkoły z budowaną salą gimnastyczną planowana jest budowa podjazdu dzięki czemu osoby niepełnosprawne ruchowo będą miały bezpośredni dostęp do sali gimnastycznej. Na parkingu powstanie miejsce dla osób niepełnosprawnych. Na parterze zaplecza sali gimnastycznej planowane jest WC z natryskiem dla osób niepełnosprawnych.

Podczas realizacji projektu jak i po jego zakończeniu nie będą stosowane żadne ograniczenia i bariery w dostępie do sali, zwłaszcza przez osoby z różnymi rodzajami niepełnosprawności.