Rządowy fundusz inwestycji lokalnych

Decyzją Rady Ministrów z dnia 23 lipca 2020 r. Gmina Zamość otrzymała środki z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych w wysokości 1.993.989,00 złotych na realizację zadań inwestycyjnych w ramach Przeciwdziałania COVID-19. Otrzymane środki przeznaczone zostaną na dofinansowanie inwestycji z zakresu infrastruktury drogowej.