Stowarzyszenie Honorowych Dawców Krwi przy Urzędzie Gminy Zamość

W dniu 3.03.2020 r. grupa członków Klubu Honorowych Dawców Krwi przy Urzędzie Gminy Zamość wraz z Zarządem zebrała się w świetlicy Urzędu Gminy Zamość. Na spotkaniu zaproponowano, aby w celu lepszego funkcjonowania i usprawnienia działalności Klubu powołać stowarzyszenie. Zarejestrowanie organizacji pozarządowej, którą jest „stowarzyszenie zwykłe”, daje wiele nowych możliwości, których dotychczasowy Klub HDK przy UGZ nie posiadał.
Stowarzyszenia zwykłe mogą korzystać z różnych źródeł finansowania. Oprócz składek członkowskich mogą to być darowizny, spadki, zapisy, dochody z majątku stowarzyszenia, ofiarność publiczna, zbiórki publiczne oraz dotacje. Działanie w formie stowarzyszenia daje również możliwość „realizacji zadań publicznych”, czyli realizowania projektów, które służą dobru społecznemu, i które są w całości lub częściowo finansowane z pieniędzy publicznych – samorządowych i rządowych.
Zgodnie z procedurą krwiodawcy na spotkaniu założycielskim w Urzędzie Gminy przyjęli regulamin, który określa zasady działalności, a tym samym stanowi najważniejszy dokument stowarzyszenia zwykłego. Wybrano też pierwszy Zarząd oraz Komisję Rewizyjną. W skład Zarządu weszły następujące osoby: Maria Juszczak-Sowińska – Prezes, Marta Dawidowska – Vice Prezes, Piotr Kudyk – Vice Prezes, Aneta Zygmunt – Skarbnik, Bartłomiej Pikuziński – Sekretarz, Rafał Kamiński – Członek Zarządu, Edward Wasil – Członek Zarządu. Przewodniczącym Komisji Rewizyjnej został Bartłomiej Draczka, jego zastępcą Zbigniew Juszczak, a sekretarzem Weronika Paszko.
Stowarzyszenie Honorowych Dawców Krwi przy Urzędzie Gminy Zamość zostało zarejestrowane w Starostwie Powiatowym w Zamościu i niebawem formalnie zacznie funkcjonować. Aby zostać jego członkiem należy zapoznać się z regulaminem oraz wypełnić krótką deklarację. Zapraszamy wszystkich dotychczasowych klubowiczów HDK przy Urzędzie Gminy Zamość, a także tych nie zrzeszonych dawców krwi, do wspólnego działania na rzecz propagowania honorowego krwiodawstwa wśród mieszkańców naszej Gminy. Wierzymy, że ta forma zrzeszania Honorowych Dawców Krwi przyniesie wiele korzyści oraz ułatwi organizację różnorakich wydarzeń, w tym głównie gminnych akcji poboru krwi, które będą realizowane na wzór tych ostatnich, zakończonych serią wymiernych sukcesów w postaci rekordowych zbiórek życiodajnego płynu.

Regulamin stowarzyszenia