Remont drogi gminnej nr 110427L w m. Siedliska

Projekt pn. „Remont drogi gminnej nr 110427L w m. Siedliska” dofinansowany jest ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg

Nazwa Programu: Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg

Wartość dofinansowania: 465 785,32 zł

Całkowity koszt inwestycji: 774 340,87 zł brutto (roboty budowlane)

Termin realizacji: październik – grudzień 2023 r.

Data podpisania umowy o dofinansowanie zadania: 21 września 2023 r.

Opis zadania:
Zadanie obejmuje remont drogi gminnej nr 110427L w m. Siedliska o długości 741,40 m i szerokości jezdni 5,00 m, która z jednej strony łączy się bezpośrednio z drogą powiatową nr 3217L a z drugiej strony z ul. Braterstwa Broni na terenie miasta Zamość.

Zakres planowanych robót budowlanych obejmuje remont nawierzchni drogi gminnej, remont zjazdów z kostki brukowej oraz z kruszywa łamanego, remont poboczy z kruszywa, remont przepustu pod jezdnią drogi gminnej, regulację pionową, ukształtowanie i odmulenie rowów oraz ponowne ustawienie po zakończeniu robót budowlanych pionowych znaków drogowych zgodnie z obowiązującą stałą organizacją ruchu.