Rozbudowa dróg gminnych nr 110381L i 110382L w m. Szopinek

Projekt pn. „Rozbudowa dróg gminnych nr 110381L i 110382L w m. Szopinek” dofinansowany jest ze środków Państwowego Funduszu Celowego – Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg

Nazwa Programu: Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg

Wartość dofinansowania: 4 036 029,85 zł

Całkowity koszt inwestycji: 9 349 927,21 zł

Termin realizacji: lipiec 2022 r. – listopad 2023 r.

Opis projektu:
Zadanie dotyczy rozbudowy odcinka drogi gminnej nr 110381L (o dł. 976,23 m) i całej drogi gminnej 110382L (o dł. 1 838,66 m) w m. Szopinek – razem 2 814,89 m. W ramach zadania będą wykonane: nowa nawierzchnia jezdni z betonu asfaltowego o szer. 5,50 m, zjazdy indywidualne, publiczne i dojścia do posesji, chodnik o szerokości 2,00 m z kostki brukowej betonowej, utwardzenie poboczy gruntowych o szer. 0,75 m, kanał technologiczny, przebudowa skrzyżowań z drogami gminnymi, drogą wewnętrzną i linią kolejową nr 72, przebudowa istniejącej infrastruktury podziemnej, odwodnienie, przebudowa i budowa oświetlenia ulicznego, rozbiórka obiektu mostowego (wiaduktu), parking przy świetlicy wiejskiej, oświetlone przejścia dla pieszych ze znakami aktywnymi i z czujnikami ruchu, przystanki autobusowe z wiatami przystankowymi na peronach oraz dostosowanie oznakowania pionowego i poziomego.