Budowa drogi gminnej nr 112227L w m. Pniówek (za szkołą)

Projekt „Budowa drogi gminnej nr 112227L w m. Pniówek (za szkołą)” dofinansowany jest ze środków Państwowego Funduszu Celowego – Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg

Nazwa Programu: Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg na 2022 rok

Wartość dofinansowania: 728 477,00 zł

Całkowity koszt inwestycji: 1 216 148,40 zł

Termin realizacji: wrzesień 2021 r. – lipiec 2022 r.

Opis projektu:
W ramach zadania zostanie wykonany odcinek drogi o długości 947 m i szerokości 5 m wraz z budową poboczy o szerokości 0,75 m, budową i przebudową zjazdów indywidualnych i dojść do furtek oraz przebudową 2 skrzyżowań z drogami gminnymi. Będą też usunięte kolizje sieci gazowej i telekomunikacyjnej, zostanie wykonane oznakowanie pionowe zgodne z projektem stałej organizacji ruchu oraz będzie wybudowany kanał technologiczny.