Budowa i przebudowa dróg wewnętrznych w Gminie Zamość

W dniu 12.10.2023 r. Gmina Zamość otrzymała Wstępną Promesę dofinansowania Inwestycji z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadania pn.: „Budowa i przebudowa dróg wewnętrznych w Gminie Zamość”.

Zakres inwestycji obejmuje następujące zadania:

Budowa drogi wewnętrznej na działce nr 251 obręb Siedliska i działce nr 1228 obręb Zawada

 • dł. ok. 384,50 m i szer. 5 m o nawierzchni asfaltowej
 • obustronne pobocza o szer. po 0,75 m z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie
 • budowa i przebudowa zjazdów indywidualnych, publicznych i dojść pieszych z kostki betonowej lub kruszywa łamanego
 • wody opadowe z jezdni zostaną skierowane na pobocza o nawierzchni przepuszczalnej oraz tereny zielone
 • połączenie komunikacyjne z dr. wew. (dz. nr 246 obręb Siedliska)

Budowa drogi wewnętrznej z oświetleniem w m. Płoskie o numerach ewidencyjnych 535/6, 535/10, 535/21, 535/25, 535/26

 • dł. ok. 405,5 m i szer. 5 m o nawierzchni z kostki brukowej ograniczonej krawężnikami,
 • obustronne pobocza gruntowe ulepszone o szerokości 0,75 m
 • budowa i przebudowa zjazdów i dojść pieszych
 • odwodnienie za pomocą wpustów deszczowych do studni chłonnych
 • budowa oświetlenia ulicznego typu LED, wycinka drzew i krzewów w przypadku kolizji z inwestycją, zabezpieczenie istniejących sieci, likwidacja kolizji branżowych w przypadku konieczności

Budowa drogi wewnętrznej (dz. nr 342/10, 343/18, 343/4, 342/9, 343/7 obręb 33 Żdanów) w m. Żdanów

 • dł. ok. 577 m, szer. 4,5 – 5 m o nawierzchni asfaltowej
 • obustronne pobocza gruntowe ulepszone o szer. min. 0,5 m
 • budowa i przebudowa zjazdów i dojść pieszych
 • odwodnienie w postaci studni chłonnych
 • wycinka drzew i krzewów w przypadku kolizji z inwestycją, zabezpieczenie istniejących sieci, likwidacja kolizji branżowych w przypadku konieczności

Przebudowa drogi wewnętrznej nr geod. 228/35 w m. Łapiguz

 • dł. 157,60 m i szer. 5 m o nawierzchni asfaltowej
 • zjazdy do posesji i działek oraz dojścia do furtek z kostki betonowej brukowej
 • pobocza o szer. 2×0,75 m, gruntowe ulepszone
 • odwodnienie liniowe z korytek betonowych
 • wykonanie zabezpieczeń, regulacje wysokościowe, studzienek i zaworów

Budowa drogi wewnętrznej w m. Zawada nr geod. 440/51 (posesja 291G – 291N)

 • dł. ok. 167 m, szer. 5 m o nawierzchni asfaltowej, obustronne pobocza gruntowe ulepszone o szer. min. 0,75 m
 • odwodnienie wraz z niezbędną infrastrukturą
 • budowa i przebudowa zjazdów i dojść pieszych
 • zabezpieczenie istniejących sieci, likwidacja kolizji branżowych w przypadku konieczności

Budowa drogi wewnętrznej w m. Kalinowice nr geod. 46/36, 46/31, 47/47, 47/46, 47/45, 47/44, 47/43, 47/42 (posesje 201b – 201w)

 • dł. ok. 370 m, szer. 4 m o nawierzchni asfaltowej, obustronne pobocza gruntowe ulepszone o szer. min. 0,5 m
 • odwodnienie wraz z niezbędną infrastrukturą
 • budowa i przebudowa zjazdów i dojść pieszych
 • zabezpieczenie istniejących sieci, likwidacja kolizji branżowych w przypadku konieczności

Dzięki realizacji inwestycji mieszkańcy odczują znaczną poprawę bezpieczeństwa, warunków użytkowania drogi oraz dostępności komunikacyjnej do lokalnych ośrodków gospodarczych, instytucji publicznych, szkół i miejsc pracy. Podniesie się komfort i jakość życia mieszkańców.