Młodzieżowe Drużyny Pożarnicze

P1860525

Młodzieżowa Drużyna Pożarnicza (MDP) – komórka organizacyjna jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej, która jest powoływana na podstawie Statutu OSP, przez Zarząd organizacji, który podejmuje stosowną uchwałę.
MDP powołuje się w celu szerszego zainteresowania dzieci i młodzieży działalnością społeczną na rzecz ochrony przeciwpożarowej oraz przygotowania do bezinteresownej służby w szeregach OSP. Jej członkami mogą być dziewczęta i chłopcy w wieku do 18 lat (o dolnej granicy wieku decyduje dana OSP zapisując to w swoim statucie).
Podstawowe zadania MDP to min.: udział w zapobieganiu pożarom poprzez oddziaływanie na środowisko w celu przestrzegania przepisów przeciwpożarowych, podnoszenie wiedzy i umiejętności swoich członków w dziedzinie ochrony przeciwpożarowej, organizowanie działalności kulturalno- oświatowej w środowisku z uwzględnieniem problematyki ochrony przeciwpożarowej, rozwijanie sprawności fizycznej członków poprzez uprawianie różnych dyscyplin sportowych i turystyki, podejmowanie i realizacja zadań pożytecznych dla ochrony przeciwpożarowej i drużyny oraz macierzystej OSP.

W Gminie Zamość istnieje 12 Młodzieżowych Drużyn Pożarniczych, które zostały powołane przy Jednostkach OSP. Łącznie do MDP należy 168 członków, w tym 50 dziewcząt i 118 chłopców. Do MDP są przyjmowane dziewczęta i chłopcy w wieku 12- lat, posiadający pisemną zgodę rodziców (lub opiekuna prawnego). Decyzja o przyjęciu w szeregi MDP jest zatwierdzana przez Zarząd OSP, który podejmuje stosowną uchwałę. Zarządy poszczególnych jednostek OSP podjęły także stosowne uchwały w sprawie powołania Opiekunów MDP, którzy odpowiadają za całokształt pracy z MDP.
W dniu 28 grudnia 2013r. Uchwałą Nr 2/2013, Zarząd Oddziału Gminnego Zawiązku OSP RP w Zamościu powołał Komisję ds. Młodzieżowych Drużyn Pożarniczych Oddziału ZOSP RP w Zamościu (skład komisji: Tomasz Bosiak – przewodniczący, Mirosław Soboń – Zastępca przewodniczącego, Bożena Kozioł – sekretarz, Maria Romaszko – członek). Celem powołania Komisji jest koordynowanie działań dzieci i młodzieży należących do Młodzieżowych Drużyn Pożarniczych przy Jednostkach OSP na terenie Gminy Zamość.

Młodzieżowe Drużyny Pożarnicze Gminy Zamość – dane statystyczne:

 • 2006r.- 1 MDP- 11 chłopców.
 • 2007r.- 1 MDP- 11 chłopców.
 • 2008r.- 2 MDP- 26 chłopców.
 • 2009r.- 4 MDP- 32 chłopców i 8 dziewcząt.
 • 2010r.- 5 MDP- stanowiące 6 sekcji- 52 chłopców i 15 dziewcząt.
  2 członków po uzyskaniu pełnoletniości zasiliło szeregi Jednostek OSP.
 • 2011r.- 8 MDP- stanowiące 10 sekcji- 78 chłopców i 28 dziewcząt.
  7 członków po uzyskaniu pełnoletniości zasiliło szeregi Jednostek OSP.
 • 2012r.- 9 MDP- stanowiące 11 sekcji- 106 chłopców i 26 dziewcząt.
  12 członków po uzyskaniu pełnoletniości zasiliło szeregi Jednostek OSP.
 • 2013r.- 10 MDP- stanowiące 13 sekcji- 112 chłopców i 41 dziewcząt.
  13 członków po uzyskaniu pełnoletniości zasiliło szeregi Jednostek OSP.
 • 2014r.- 12 MDP- stanowiące 17 sekcji- 126 chłopców i 61 dziewcząt.
  11 członków po uzyskaniu pełnoletniości zasiliło szeregi Jednostek OSP.
 • 2015r.- 12 MDP- stanowiące 17 sekcji- 128 chłopców i 60 dziewcząt.
  19 członków po uzyskaniu pełnoletniości zasiliło szeregi Jednostek OSP.

Wybranie wydarzenia z życia MDP:

 • 21-23 sierpień 2012r. grupa 98 członków MDP uczestniczyła w obozie szkoleniowo- wypoczynkowym, który odbyła się na bazie Stanicy Harcerskiej Chorągwi Lubelskiej ZHP Hufca Zamość w Majdanie Sopockim.
 • 25 sierpnia 2012r.- 19 członków MDP i OSP uczestniczyło w Festynie Strażackim na Stadionie Narodowym w Warszawie.
 • 8 grudnia 2012r.- ponad 55 osobowa grupa członków MDP i OSP uczestniczyła w „Turystycznym Rajdzie Pieszym na Orientację” na trasie Kąty II- Skaraszów.
 • 20-22 czerwiec 2013r.- szkolenie dla dowódców w Sanatorium Rehabilitacyjnym dla Dzieci w Krasnobrodzie, udział wzięli członkowie z MDP Białowola i Bortatycze.
 • 12-14 sierpień 2013r.- ponad stu osobowa grupa członków MDP wzięła udział w zajęciach edukacyjnych pn.„ Turystyka aktywna w zgodzie z przyrodą- program edukacyjny dla młodzieży”. Ośrodek Wczasowy „Jolanta w Krasnobrodzie.
 • 20-22 czerwca 2014r.- 10 członków MDP ( MDP Mokre, Sitaniec i Zawada) uczestniczyło w szkoleniu dla dowódców w Sanatorium Rehabilitacyjnym dla Dzieci w Krasnobrodzie.
 • 7- 9 sierpnia oraz 21-23 sierpnia 2014r. ponad 130 osobowa grupa członków MDP uczestniczyła w obozie rekreacyjno- sportowym, w Ośrodku Wypoczynkowym „Roztoczanka” w Suścu.
 • 22 października 2014r. członkowie MDP i OSP uczestniczyli w „Turystycznym Marszu Pieszym na Orientację”, na trasie :Suchowola- Lipsko Polesie.
 • 18 kwietnia 2015r. członkowie MDP i OSP uczestniczą w akcji nasadzeń drzew i krzewów na terenie działania Jednostek OSP: przy świetlicach, szkołach itp. Akcja miała na celu uczczenie 25 – lecia Samorządu Gminnego.
 • 18-20 czerwiec 2015r.- dziewczęta z MDP Skokówka uczestniczą w szkoleniu dla dowódców MDP, w Sanatorium Rehabilitacyjnym dla Dzieci w Krasnobrodzie.
 • 10- 12 sierpień 2015r. ponad 100 osobowa grupa dzieci i młodzieży- członków MDP, uczestniczy w obozie rekreacyjno sportowym w Ośrodku Wypoczynkowym „Jolanta” w Krasnobrodzie.
 • 19- 20 września 2015r. najstarsza grupa członków MDP uczestniczy w zgrupowaniu szkoleniowo- wypoczynkowym, na bazie Ośrodka Wypoczynkowego „Jolanta” w Krasnobrodzie.
 • 7 listopada 2015r.- liczna grupa członków MDP wraz z Opiekunami uczestniczy w „Turystycznym Marszu Pieszym na Orientację” na trasie: Adamów- Wierzchowiny.
 • 5 grudnia 2015r. – w kolejnym Rajdzie Pieszym na Orientację uczestniczą także członkowie MDP i OSP.