Młodzieżowe Drużyny Pożarnicze

P1860525

Młodzieżowa Drużyna Pożarnicza (MDP) – komórka organizacyjna jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej, która jest powoływana na podstawie Statutu OSP, przez Zarząd organizacji, który podejmuje stosowną uchwałę.
MDP powołuje się w celu szerszego zainteresowania dzieci i młodzieży działalnością społeczną na rzecz ochrony przeciwpożarowej oraz przygotowania do bezinteresownej służby w szeregach OSP. Jej członkami mogą być dziewczęta i chłopcy w wieku do 18 lat (o dolnej granicy wieku decyduje dana OSP zapisując to w swoim statucie).
Podstawowe zadania MDP to min.: udział w zapobieganiu pożarom poprzez oddziaływanie na środowisko w celu przestrzegania przepisów przeciwpożarowych, podnoszenie wiedzy i umiejętności swoich członków w dziedzinie ochrony przeciwpożarowej, organizowanie działalności kulturalno- oświatowej w środowisku z uwzględnieniem problematyki ochrony przeciwpożarowej, rozwijanie sprawności fizycznej członków poprzez uprawianie różnych dyscyplin sportowych i turystyki, podejmowanie i realizacja zadań pożytecznych dla ochrony przeciwpożarowej i drużyny oraz macierzystej OSP.

W Gminie Zamość istnieje 12 Młodzieżowych Drużyn Pożarniczych, które zostały powołane przy jednostkach OSP. Łącznie do MDP należy 196 członków, w tym 68 dziewcząt i 128 chłopców. Do MDP są przyjmowane dziewczęta i chłopcy w wieku 12- lat, posiadający pisemną zgodę rodziców (lub opiekuna prawnego). Decyzja o przyjęciu w szeregi MDP jest zatwierdzana przez Zarząd OSP, który podejmuje stosowną uchwałę. Zarządy poszczególnych jednostek OSP podjęły także stosowne uchwały w sprawie powołania Opiekunów MDP, którzy odpowiadają za całokształt pracy z MDP.
W dniu 28 grudnia 2013r. Uchwałą Nr 2/2013, Zarząd Oddziału Gminnego Zawiązku OSP RP w Zamościu powołał Komisję ds. Młodzieżowych Drużyn Pożarniczych Oddziału ZOSP RP w Zamościu (skład komisji: Tomasz Bosiak – przewodniczący, Mirosław Soboń – Zastępca przewodniczącego, Bożena Kozioł – sekretarz, Maria Romaszko – członek). Celem powołania Komisji jest koordynowanie działań dzieci i młodzieży należących do Młodzieżowych Drużyn Pożarniczych przy Jednostkach OSP na terenie Gminy Zamość.

Młodzieżowe Drużyny Pożarnicze Gminy Zamość – dane statystyczne:

 • 2006r.- 1 MDP- 11 chłopców.
 • 2007r.- 1 MDP- 11 chłopców.
 • 2008r.- 2 MDP- 26 chłopców.
 • 2009r.- 4 MDP- 32 chłopców i 8 dziewcząt.
 • 2010r.- 5 MDP- stanowiące 6 sekcji- 52 chłopców i 15 dziewcząt.
  2 członków po uzyskaniu pełnoletniości zasiliło szeregi Jednostek OSP.
 • 2011r.- 8 MDP- stanowiące 10 sekcji- 78 chłopców i 28 dziewcząt.
  7 członków po uzyskaniu pełnoletniości zasiliło szeregi Jednostek OSP.
 • 2012r.- 9 MDP- stanowiące 11 sekcji- 106 chłopców i 26 dziewcząt.
  12 członków po uzyskaniu pełnoletniości zasiliło szeregi Jednostek OSP.
 • 2013r.- 10 MDP- stanowiące 13 sekcji- 112 chłopców i 41 dziewcząt.
  13 członków po uzyskaniu pełnoletniości zasiliło szeregi Jednostek OSP.
 • 2014r.- 12 MDP- stanowiące 17 sekcji- 126 chłopców i 61 dziewcząt.
  11 członków po uzyskaniu pełnoletniości zasiliło szeregi Jednostek OSP.
 • 2015r.- 12 MDP- stanowiące 17 sekcji- 128 chłopców i 60 dziewcząt.
  19 członków po uzyskaniu pełnoletniości zasiliło szeregi Jednostek OSP.
 • 2016 rok- 18 sekcji MDP, do których należy 71 dziewcząt i109 chłopców.
  Po uzyskaniu pełnoletności szeregi OSP zasiliło 11 członków MDP.
 • 2017 rok- 18 sekcji MDP, do których należy 68 dziewcząt i 128 chłopców.
  Po uzyskaniu pełnoletności szeregi OSP zasiliło 22 członków MDP.

Wybranie wydarzenia z życia MDP:

 • 21-23 sierpień 2012r. grupa 98 członków MDP uczestniczyła w obozie szkoleniowo- wypoczynkowym, który odbyła się na bazie Stanicy Harcerskiej Chorągwi Lubelskiej ZHP Hufca Zamość w Majdanie Sopockim.
 • 25 sierpnia 2012r.- 19 członków MDP i OSP uczestniczyło w Festynie Strażackim na Stadionie Narodowym w Warszawie.
 • 8 grudnia 2012r.- ponad 55 osobowa grupa członków MDP i OSP uczestniczyła w „Turystycznym Rajdzie Pieszym na Orientację” na trasie Kąty II- Skaraszów.
 • 20-22 czerwiec 2013r.- szkolenie dla dowódców w Sanatorium Rehabilitacyjnym dla Dzieci w Krasnobrodzie, udział wzięli członkowie z MDP Białowola i Bortatycze.
 • 12-14 sierpień 2013r.- ponad stu osobowa grupa członków MDP wzięła udział w zajęciach edukacyjnych pn.„ Turystyka aktywna w zgodzie z przyrodą- program edukacyjny dla młodzieży”. Ośrodek Wczasowy „Jolanta w Krasnobrodzie.
 • 20-22 czerwca 2014r.- 10 członków MDP ( MDP Mokre, Sitaniec i Zawada) uczestniczyło w szkoleniu dla dowódców w Sanatorium Rehabilitacyjnym dla Dzieci w Krasnobrodzie.
 • 7- 9 sierpnia oraz 21-23 sierpnia 2014r. ponad 130 osobowa grupa członków MDP uczestniczyła w obozie rekreacyjno- sportowym, w Ośrodku Wypoczynkowym „Roztoczanka” w Suścu.
 • 22 października 2014r. członkowie MDP i OSP uczestniczyli w „Turystycznym Marszu Pieszym na Orientację”, na trasie :Suchowola- Lipsko Polesie.
 • 18 kwietnia 2015r. członkowie MDP i OSP uczestniczą w akcji nasadzeń drzew i krzewów na terenie działania Jednostek OSP: przy świetlicach, szkołach itp. Akcja miała na celu uczczenie 25 – lecia Samorządu Gminnego.
 • 18-20 czerwiec 2015r.- dziewczęta z MDP Skokówka uczestniczą w szkoleniu dla dowódców MDP, w Sanatorium Rehabilitacyjnym dla Dzieci w Krasnobrodzie.
 • 10- 12 sierpień 2015r. ponad 100 osobowa grupa dzieci i młodzieży- członków MDP, uczestniczy w obozie rekreacyjno sportowym w Ośrodku Wypoczynkowym „Jolanta” w Krasnobrodzie.
 • 19- 20 września 2015r. najstarsza grupa członków MDP uczestniczy w zgrupowaniu szkoleniowo- wypoczynkowym, na bazie Ośrodka Wypoczynkowego „Jolanta” w Krasnobrodzie.
 • 7 listopada 2015r.- liczna grupa członków MDP wraz z Opiekunami uczestniczy w „Turystycznym Marszu Pieszym na Orientację” na trasie: Adamów- Wierzchowiny.
 • 5 grudnia 2015r. – w kolejnym Rajdzie Pieszym na Orientację uczestniczą także członkowie MDP i OSP.
 • 12 czerwca 2016 r. – w miejscowości Pniówek odbywają się międzygminne zawody sportowo- pożarnicze, z terenu Gminy Stary Zamość udział bierze 2 sekcje a z Gminy Zamość: 7 sekcje dziewcząt i 11 sekcji chłopców,
 • 16- 18 czerwca 10 osobowa sekcja dziewcząt z MDP Bortatycze bierze udział w zgrupowaniu szkoleniowym organizowanym przez Zarząd Oddziału Powiatowego ZOSP RP w Zamościu, które odbywa się w Sanatorium uzdrowiskowym w Krasnobrodzie.
 • 16 – 18 i 22- 24 sierpnia – 131 osobowa grupa członków z MDP w wieku 12-16 lat wyjeżdża na zgrupowanie wypoczynkowo krajoznawcze do Pienin (Krościenko).
 • 24 listopada uczestnicy obozu wakacyjnego w Pieninach, uczestniczą w rajdzie pieszym zorganizowanym przy współpracy Gminnego Ośrodka Kultury Gminy Zamość z/s w Wysokiem i Zarządu Oddziału Gminnego ZOSP RP w Zamościu, od Centrum Współpracy Transgranicznej w Lipsku Polesiu krajem Roztocza przechodzą do świetlicy w Białowoli. Tam odbywa się wspólne podsumowanie obozu.
 • 11 czerwca 2017 r. w Mokrem odbywają się zawody sportowo – pożarnicze dla MDP, udział bierze 6 sekcji dziewcząt i 10 sekcji chłopców,
 • 16 19 i 23 – 26 sierpnia 154 grupa członków MDP po raz kolejny wyjeżdża na zgrupowanie wypoczynkowo krajoznawcze w góry, tym razem są to Bieszczady.
 • 21 października w świetlicy w Wólce Wieprzeckiej uczestnicy letniego wypoczynku spotykają się aby dokonać podsumowania, wspólnie obejrzeć zdjęcia. Spotkanie kończy się zabawa dyskotekową.
 • W 2018 r. w świetlicy wiejskiej w Wólce Wieprzeckiej odbywają się eliminacje 41 edycji Ogólnopolskiego Turnieju Wiedzy Pożarniczej „Młodzież Zapobiega Pożarom” na uczestników, udział w nim bierze 38 uczniów, w tym 8 członków MDP.
 • 10 czerwca w Lipsku odbywają się gminne zawody sportowo pożarnicze, udział w nich bierze 3 sekcje dziewcząt i 8 sekcji chłopców,
 • 2- 5 lipca w Ośrodku Wypoczynkowym „Jolanta” w Krasnobrodzie odbywa się obóz szkoleniowo wypoczynkowy w którym uczestniczy 76 członków MDP w wieku 10- 16 lat. Organizatorem obozu jest GOK z/s w Wysokiem wspólnie z ZOG ZOSP RP w Zamościu