Koła Gospodyń Wiejskich

WYKAZ KÓŁ GOSPODYŃ WIEJSKICH DZIAŁAJĄCYCH W GMINIE ZAMOŚĆ:

 • Koło Gospodyń Wiejskich w Białobrzegach
 • Koło Gospodyń Wiejskich Białowola
 • Koło Gospodyń Wiejskich w Bortatyczach
 • Koło Gospodyń Wiejskich Bortatycze Kolonia
 • Koło Gospodyń Wiejskich Chyża
 • Koło Gospodyń Wiejskich w Hubalach
 • Koło Gospodyń Wiejskich w Jatutowie
 • Koło Gospodyń Wiejskich w Lipsku
 • Koło Gospodyń Wiejskich w Łapiguzie
 • Koło Gospodyń Wiejskich w Mokrem
 • Koło Gospodyń Wiejskich w Płoskiem
 • Koło Gospodyń Wiejskich w Pniówku
 • Koło Gospodyń Wiejskich w Siedliskach
 • Koło Gospodyń Wiejskich w Sitańcu
 • Koło Gospodyń Wiejskich Sitaniec Wolica
 • Koło Gospodyń Wiejskich Skaraszów w Wólce Wieprzeckiej
 • Koło Gospodyń Wiejskich w Skokówce
 • Koło Gospodyń Wiejskich w Szopinku
 • Koło Gospodyń Wiejskich w Wierzchowinach
 • Koło Gospodyń Wiejskich w Wólce Panieńskiej
 • Koło Gospodyń Wiejskich w Wólce Wieprzeckiej
 • Koło Gospodyń Wiejskich w Wieprzcu-Wychodach
 • Koło Gospodyń Wiejskich w Wysokiem
 • Koło Gospodyń Wiejskich w Zarzeczu
 • Koło Gospodyń Wiejskich Zawada
 • Koło Gospodyń Wiejskich w Żdanówku

Cele działania:

 • prowadzenie działalności społeczno-wychowawczej i oświatowo-kulturalnej w środowiskach wiejskich;
 • prowadzenie działalność na rzecz wszechstronnego rozwoju obszarów wiejskich;
 • wspieranie rozwoju przedsiębiorczości kobiet;
 • inicjowanie i prowadzenie działań na rzecz poprawy warunków życia i pracy kobiet na wsi;
 • upowszechnianie i rozwój form współdziałania, gospodarowania i racjonalnych metod prowadzenia gospodarstw domowych;
 • reprezentowanie interesów środowiska kobiet wiejskich wobec organów administracji publicznej;
 • rozwój kultury ludowej, w tym w szczególności kultury lokalnej i regionalnej;
 • wykonywanie innych zadań związanych ze wspieraniem rozwoju przedsiębiorczości na wsi i podejmowaniem działań na rzecz środowisk wiejskich.