Dzień dobry Panie Wójcie. Pragnę ponowić moje pytanie odnośnie budowy chodnika Zwódne-Pniówek w ramach bezpieczeństwa tutejszych mieszkańców. Trasa ta jest bardzo niebezpieczna z powodu natężenia ruchu samochodów. Zbliża się rok szkolny i nasze dzieci znowu będą zmuszone chodzić po poboczach. A czasami po rowach by uniknąć potrącenia przez auto. Dlatego proszę o przemyślenie jakże istotnej sprawy, jak budowa chodnika w celu bezpieczeństwa naszych dzieci, a także wszystkich mieszkańców.

Mieszkaniec Gminy Zamość
8.08.2023 r.

Witam i dziękuję za kontakt e-mail.
Z treści Pani wypowiedzi wnioskuję, że budowa chodnika przy drodze powiatowej nr 3248L w Pniówku była już przedmiotem naszej korespondencji. Stąd też przepraszam, jeśli będę się powtarzać. Jest to zadanie Powiatu Zamojskiego, a więc to samorząd powiatu (Starosta, Zarząd Powiatu i Rada Powiatu) podejmują decyzje inwestycyjne w tym zakresie. Cieszę się, że Pani do mnie pisze, ale adresatem e-maila powinien być przede wszystkim Starosta Zamojski. Wiem, że taka odpowiedź wywołuje często reakcję typu „spychologia”. Odesłanie do decyzji Powiatu wynika ze świadomości zaspokajania pilnych potrzeb Mieszkańców 35 sołectw Gminy Zamość. Są wśród nich zadania przypisane do realizacji Gminie i o nich muszę myśleć w pierwszej kolejności. Dotyczy to także gminnych zadań w Pniówku, o których mówią Mieszkańcy podczas zebrań wiejskich. Najbliższe w sobotę, 23 września o godz. 18.00. Zapraszam. Wiem, że podczas tego zebrania ponownie wybrzmi potrzeba budowy chodnika przy drodze gminnej – od drogi powiatowej w kierunku szkoły. To jest zadanie własne Gminy Zamość, a jest ich w Pniówku więcej.
W samorządowej kadencji lat 2014‑2018 namawiałem ówczesnego Starostę Henryka Mateja na wspólną realizację przebudowy drogi powiatowej, o której piszemy – na całym odcinku Żdanów (od skrzyżowania z drogą wojewódzką) – Pniówek (skrzyżowanie z drogą powiatową do Krasnobrodu). Samorząd Powiatu zdecydował wówczas o realizacji innej dużej inwestycji drogowej – przebudowy drogi powiatowej nr 3247L do Krasnobrodu. Na to zadanie Powiat pozyskał unijną dotację, a Gmina wsparła je finansowo w latach 2018‑2020 kwotą 2 716 705 zł. Nową nawierzchnię drogi oraz przebudowany i nowy chodnik otrzymali także Mieszkańcy Pniówka. Decyzja Powiatu w sprawie budowy powyższej drogi powiatowej skutkowała innym zakresem przebudowy drogi, o której piszemy (nr 3248L). Udało się wówczas namówić Powiat tylko do podjęcia decyzji o przebudowie samej nawierzchni drogi. Nie ma już dzisiaj płyt na odcinku Zwódne – Pniówek. Nową nawierzchnię otrzymał również odcinek Żdanów – Zwódne. Aby to zrealizować z budżetu Gminy w latach 2017‑2018 przekazaliśmy Powiatowi kolejne 990 000 zł.
Piszę o pieniądzach, ale przecież bez nich nic nie powstaje. Finansowanie przez Gminę w latach 2014‑2020 inwestycji Powiatu powiązane było z decyzją o spowolnieniu budowy dróg gminnych. Za wspomniane powyżej pieniądze na zadania powiatowe mogliśmy wówczas wybudować ok. 5 km asfaltowych nawierzchni dróg osiedlowych. Nie żałuję tych decyzji sprzed kilku lat – bez nich nie byłoby dzisiaj obecnych nawierzchni dróg powiatowych w Zarzeczu, Wierzchowinach, Skaraszowie, Wólce Wieprzeckiej, Wieprzcu, Wychodach, Hubalach, Mokrem, Siedliskach, Kalinowicach, Białowoli, Zalesiu oraz oczywiście wspomniane powyżej. Były to wówczas świadome decyzje powiązane z planami samorządowej kadencji 2019‑2023, w której mieliśmy zająć się finansowaniem budowy nawierzchni dróg gminnych. Niestety „rewolucja” w gminnych finansach zniweczyła te plany. Nie budujemy dróg gminnych i nie mamy możliwości finansowania zadań Powiatu w sposób taki jak w latach 2014‑2018. O sytuacji w gminnych finansach mówię podczas zebrań wiejskich i piszę w materiałach zamieszczanych na stronie internetowej Gminy www.gminazamosc.pl (Biuletyn Samorządu Gminy Zamość; Zadaj pytanie Wójtowi; Blog Wójta Gminy Zamość). Nie rozwijam w tym miejscu tego zagadnienia, gdyż będzie o nim za kilkanaście dni w kolejnym wydaniu Biuletynu. Już dzisiaj zachęcam do lektury – warto to co dostarczają nam medialne przekazy skonfrontować z „twardą” rzeczywistością.
Co dalej z budową chodnika przy drodze powiatowej 3248L w Pniówku? Obecna sytuacja w gminnych finansach nie pozwala na składanie Mieszkańcom odpowiedzialnych obietnic. Przed nami bardzo trudny budżetowo rok 2024. Trzeba jednak wierzyć, że od 2025 roku będzie powracała pewna przewidywalność w zarządzaniu gminnymi finansami. Rząd i Parlament muszą w końcu zapanować nad tym co zrobili w gminnych dochodach lat 2022‑2023. Nie oznacza to, że w latach 2024‑2025 nie można opracować dokumentacji na budowę chodnika – na całym odcinku od drogi wojewódzkiej w Żdanowie do drogi powiatowej do Krasnobrodu w Pniówku. Taką decyzje musi jednak podjąć Samorząd Powiatu. Nie tylko ja uważam, że szkoda było pieniędzy na wykonanie przez Powiat betonowego pobocza przy drodze w m. Żdanów i Zwódne. Konieczny jest chodnik i za te pieniądze byłaby dokumentacja. Dlatego nie wsparliśmy Powiatu w realizacji tego zadania. Pojawia się jednak pytanie – czy mamy gdzie go zlokalizować? Chodnik położony przy nawierzchni asfaltowej musi mieć minimalną szerokość 2,30 m. Co wówczas z istniejącymi odcinkami rowów? Chodnik za rowami to jego szerokość 1,50 m – bez skarp. Mamy na to miejsce? Oczywiście skutki terenowe budowy chodnika rozstrzygną dopiero prace projektowe. Taki cel wspólnych działań powinniśmy obrać. Jestem do dyspozycji. Może wspólnie Mieszkańcy Żdanowa, Zwódnego i Pniówka powołają „komitet budowy”. Wiem, że to relikt z lat minionych – ale czemu nie? Przed nami zebrania wiejskie. Mogą Sołtysi umówić się na wspólne działania. Piszę o tym, gdyż widzę potrzebę szerszych społecznych działań, w których chcę uczestniczyć. W przyszłym tygodniu porozmawiam z Sołtysami. Na gminne samorządowe decyzje budżetowe przyjdzie czas po opracowaniu przez Powiat dokumentacji budowy chodnika. Mam nadzieję, że ta wymiana korespondencji będzie początkiem przyszłej inwestycji.

Ryszard Gliwiński – Wójt Gminy Zamość
19.08.2023 r.