Placówki oświatowe

Dane teleadresowe szkół:

Szkoła Podstawowa w Białowoli
Białowola 20, 22-400 Zamość
tel. 84 671 38 12
dyrektor: Radlińska Bożena
www.szkolabialowola.cba.pl

Szkoła Podstawowa im. Ks. Jana Twardowskiego w Borowinie Sitanieckiej
Borowina Sitaniecka 49, 22-400 Zamość
tel. 84 616 69 08
dyrektor: Krystyna Ptak
www.spborowina.pl

Szkoła Podstawowa w Lipsku
Lipsko 126, 22-400 Zamość
tel. 84 671 38 33
dyrektor: Gajak Monika
www.splipsko.szkolnastrona.pl

Szkoła Podstawowa w Mokrem
Mokre 303, 22-400 Zamość
tel. 84 641 15 77, 84 641 25 78
dyrektor: Beata Nowak
www.spmokre.pl

Szkoła Podstawowa w Pniówku
Pniówek 133, 22-400 Zamość
tel. 84 616 70 39
dyrektor: Alina Korneluk
www.sppniowek.edupage.org

Szkoła Podstawowa im. Batalionów Chłopskich w Wólce Wieprzeckiej
Wólka Wieprzecka 10, 22-470 Zwierzyniec
tel. 84 671 35 56
dyrektor: Jadwiga Gorzała
www.spwolkawieprzecka.szkolnastrona.pl

Szkoła Podstawowa im. Marii Konopnickiej w Zawadzie
Zawada 46, 22-400 Zamość
tel. 84 616 80 24
dyrektor: Ewa Szykuła
www.szkolazawada.pl

Szkoła Podstawowa im. Papieża Jana Pawła II w Płoskiem
Płoskie 139, 22-400 Zamość
tel. 84 641 22 20, 84 641 22 21
dyrektor: Jolanta Adamczuk
www.zsploskie.pl

Szkoła Podstawowa im. Dzieci Zamojszczyzny w Sitańcu
Sitaniec 422, 22-400 Zamość
tel. 084 616 62 10
dyrektor: Jacek Szuba
www.zssitaniec.szkolnastrona.pl

Szkoła Podstawowa im. Edwarda Kasprzysiaka w Wysokiem
Wysokie 133, 22-400 Zamość
tel. 84 627 86 90
dyrektor: Aleksander Sagan
www.szkolawysokie.like.pl

Szkoła Podstawowa im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Żdanowie
Żdanów 124, 22-400 Zamość
tel. 84 611 52 13, 84 641 24 73
dyrektor: Anna Kowalczyk
www.zszdanow.szkolnastrona.pl

Zespół Szkoły Podstawowej i Przedszkola w Kalinowicach
Kalinowice 148, 22-400 Zamość
tel. 84 616 70 17
dyrektor: Bondyra Jolanta
www.zsppkalinowice.szkolnastrona.pl

Niepubliczne Przedszkole „Urwis”
Sitaniec 112, 22-400 Zamość
tel. 783 964 020

Niepubliczne Przedszkole „Czerwony Koralik”
Szopinek 83A, 22-400 Zamość
tel. 511-111-252