Szkoła Podstawowa w Borowinie Sitanieckiej

Borowina Sitaniecka 49, 22-400 Zamość, tel. (84) 616 69 08, e-mail: spborsit@gazeta.pl
dyrektor: Krystyna Ptak

Oferujemy:

 • Wysokie wyniki nauczania potwierdzone wynikami uczniów na egzaminie ósmoklasisty.
 • Wysokie osiągnięcia uczniów w konkursach.
 • Zajęcia pozalekcyjne dostosowane do zainteresowań uczniów.
 • Prowadzenie innowacji pedagogicznych.
 • Udział w projektach i programach edukacyjnych.
 • Działania z dużym naciskiem na ochronę przyrody.
 • Kreatywną kadrę z pasją. Lekcje prowadzone są w sposób niekonwencjonalny, wyzwalające aktywność uczniów
 • Opiekę świetlicową dostosowaną do potrzeb rodzica.
 • Naukę w salach lekcyjnych w bardzo dobrze wyposażonych
  w pomoce dydaktyczne i sprzęt multimedialny.
 • Możliwość pracy w wolontariacie.
 • Bezpieczeństwo i przyjazną atmosferę.
 • Otwartość na nowoczesne technologie i nowatorskie pomysły.
 • Pomoc uczniom mającym trudności w nauce.
 • Naukę języków obcych.
 • Możliwość uczestniczenia w wymianie uczniów w ramach programu erasmus.
 • Życzliwość do ucznia i rodziców.
 • Pomoc psychologiczno – pedagogiczną.
 • Wycieczki krajoznawcze i wyjazdy do teatru, kina itp.
 • Współpracę z instytucjami wspomagającymi szkołę w procesie wychowawczym.
 • Malowniczo usytuowaną szkołę w otoczeniu zieleni.
 • Zieloną bazę sportową i rekreacyjną (dwa place zabaw).