12.9 C
Zamość
30.09.2022 (piątek)

Modernizacja oddziałów przedszkolnych

Wniosek Gminy Zamość o dofinansowanie projektu „Modernizacja oddziałów przedszkolnych przy szkołach podstawowych” został przyjęty i zatwierdzony do realizacji przez Zarząd Województwa Lubelskiego. Gmina Zamość w...

W Sitańcu powstało centrum rekreacji

Mieszkańcy mogą korzystać z wybudowanego centrum rekreacji w miejscowości Sitaniec. W piątek 13 czerwca nastąpił odbiór obiektu od wykonawcy robót budowlanych. Centrum rekreacji zajmuje...

Pomyślne wieści dla Żdanowa

W czwartek 29 maja, Wójt Gminy Zamość Ryszard Gliwiński i Skarbnik Gminy Maria Zajączkowska oraz Danuta Bruzik, Dyrektor Departamentu Usług Agencyjnych Banku Gospodarstwa Krajowego...

Zebranie Wiejskie w Sołectwach Sitaniec, Sitaniec Wolica i Sitaniec Kolonia

Na wniosek Sołtysów sołectw Sitaniec, Sitaniec Wolica i Sitaniec Kolonia w niedzielę 10 czerwca br. zostało zwołane zebranie wiejskie Mieszkańców. Uczestniczył w nim Wójt...

Nowy plac zabaw w Borowinie Sitanieckiej

Gmina Zamość zakończyła realizację inwestycji pn. „Budowa placu zabaw w miejscowości Borowina Sitaniecka” oraz „Budowa placu zabaw w miejscowości Szopinek”. Obiekt powstały  przy udziale...

Plac zabaw w Szopinku już otwarty

Najmłodsi Mieszkańcy Gminy Zamość mogą już spędzać czas wolny na wybudowanym placu zabaw w Szopinku. W niedzielę 8 czerwca br. obiekt uroczyście oddano do...

W Pniówku powstanie plac zabaw

Stowarzyszenie Rozwoju Lokalnego „Dobra Szkoła” otrzymało kolejne środki na budowę i wyposażenie placu zabaw w miejscowości Pniówek. W czwartek 22 maja przedstawiciele Stowarzyszenia i...

Jest umowa na przebudowę drogi powiatowej Topornica – Zwierzyniec

Wójt Gminy Zamość Ryszard Gliwiński, podpisał w poniedziałek 16 maja, w Lublinie umowę o  przekazanie dotacji Gminie Zamość na dofinansowanie inwestycji „Przebudowa drogi powiatowej...

Rozbudowa budynku świetlicy wiejskiej w miejscowości Wierzchowiny

Pro­gram Roz­woju Obsza­rów Wiej­skich na lata 2007 – 2013 Dzia­ła­nie „Odnowa i roz­wój wsi” War­tość pro­jektu: 323 051,67 Kwota dofi­nan­so­wa­nia: 128 198,00 zł Reali­za­cja: luty 2013 — wrze­sień 2013 Nr umowy:...

Nowe nawierzchnie na drogach gminnych

Od niedawna Mieszkańcy Gminy mogą korzystać z kolejnych dróg gminnych pokrytych nowym asfaltem. Ich modernizacja miała miejsce w sołectwach: Wólka Panieńska, Szopinek, Lipsko, Zawada,...
Skip to content