Przystanek Jatutów – Lokalne Centrum Spotkań

926

W dniu 12 grudnia 2020r. Koło Gospodyń Wiejskich w Jatutowie oficjalne zamknęło projekt remontu świetlicy wiejskiej w Jatutowie. Modernizacja odbyła się na mocy umowy podpisanej w dniu 09.07.2020r. na zadanie, pt. „Przystanek Jatutów – Lokalne Centrum Spotkań”, w ramach projektu grantowego realizowanego przez Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Nasze Roztocze”. Na podstawie złożonego wniosku o powierzenie grantu na realizację operacji Kołu przyznano grant w wysokości 45 000 zł.
Działania podjęto w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 Działanie 19 „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER” Poddziałanie 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” – „Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”
Realizacja projektu polegała na wykonaniu prac remontowych oraz modernizacyjnych lokalnej świetlicy wiejskiej. W efekcie prac „Przystanek Jatutów” zyskał odnowioną kuchnię, wyposażoną w nowe meble oraz sprzęt AGD RTV. Remontom uległy również wnętrza niektórych pomieszczeń.
W związku z zakończeniem prac remontowych w odświeżonych wnętrzach obiektu, odbyły się zaplanowane wcześniej trzy spotkania integracyjne skierowane do mieszkańców obszaru LGD. Były to: kreatywne warsztaty rękodzieła w formie aniołów powertex, inspirujące warsztaty kulinarne o wigilijnym akcencie oraz twórcze warsztaty tworzenia dekoracji, w wyniku których odmienione w efekcie remontu wnętrza uzyskały dodatkowy urok.
„Przystanek Jatutów” stał się miejscem integracji lokalnej społeczności, która dzięki realizacji projektu ma możliwość działać społecznie w lepszych warunkach świetlicowych.

UGZ