W Chyżej powstanie siłownia zewnętrzna

745

Gmina Zamość podpisała umowę na wykonanie siłowni zewnętrznej wraz z niezbędną infrastrukturą na działce nr 168/2 w miejscowości Chyża.

W ramach zadania inwestycyjnego pn. „Wykonanie siłowni zewnętrznej (dokumentacja i montaż elementów) w m. Chyża.” powstanie obiekt, w skład którego wejdą urządzenia: Biegacz i wioślarz – na wspólnym pylonie, przywodziciel/odwodziciel i wahadło – na wspólnym pylonie, krzesło do wyciskania i wyciąg górny – na wspólnym pylonie, narciarz i orbiterek – na wspólnym pylonie, motyl B – urządzenie pojedyncze. Ponadto zostanie zamontowana tablica informacyjna z regulaminem.

Wykonawcą inwestycji wyłonionym w postępowaniu przetargowym jest firma HERKULES Sp. z o.o. Sp. k., ul. Pogorska 34C, 32-500 Chrzanów. Umowa została podpisana w dniu 16.09.2020 r. i opiewa na kwotę 32 020,57 zł. W tym, środki Funduszu Sołeckiego na rok 2020 to 30 000,00 zł. Zadanie ma zostać wykonane do 20.11.2020 r. i jest objęte 60 miesięczną gwarancją.