10.9 C
Zamość
19.05.2021 (środa)

Wodociąg w Płoskiem z unijnym dofinansowaniem

Gmina Zamość podpisała umowę na dofinansowanie rozbudowy zbiorczej sieci wodociągowej w m. Płoskie – Etap III. Gmina Zamość w maju 2020 r. złożyła wniosek o...

Wyposażenie Centrum Geoturystycznego w m. Lipsko Polesie na finiszu

Kończy się dostawa wyposażenia obiektu Centrum Geoturystycznego w m. Lipsko Polesie, jednego z zadań projektu „RoweLove Roztocze – razem pomimo granic” realizowanego w ramach...

Przystanek Jatutów – Lokalne Centrum Spotkań

W dniu 12 grudnia 2020r. Koło Gospodyń Wiejskich w Jatutowie oficjalne zamknęło projekt remontu świetlicy wiejskiej w Jatutowie. Modernizacja odbyła się na mocy umowy...

Siłownia w Chyżej już gotowa

W dniu 23 listopada 2020 r. nastąpił odbiór inwestycji pn. „Wykonanie siłowni zewnętrznej (dokumentacja i montaż elementów) w m. Chyża.”. W ramach zadania inwestycyjnego...

Stadion w Zawadzie jak nowy

Zakończyła się gruntowna modernizacja gminnego obiektu sportowego w Zawadzie, która zaczęła się jeszcze w 2018 roku. Dwa odrębne etapy remontu kosztowały łącznie prawie 2...

W Kalinowicach powstanie sala gimnastyczna

Budowa sali gimnastycznej przy Zespole Szkoły Podstawowej i Przedszkola w Kalinowicach staje się faktem. Gmina Zamość otrzymała dofinansowanie na realizację inwestycji od Ministerstwa Sportu. Gmina...

W Chyżej powstanie siłownia zewnętrzna

Gmina Zamość podpisała umowę na wykonanie siłowni zewnętrznej wraz z niezbędną infrastrukturą na działce nr 168/2 w miejscowości Chyża. W ramach zadania inwestycyjnego pn. „Wykonanie...

Szopinek z nowym odcinkiem kanalizacji

W wyniku rozstrzygniętego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego Gmina Zamość podpisała umowę na realizację zadania pn.: Rozbudowa sieci kanalizacji...

Dwie ulice w Skokówce z nowym oświetleniem ulicznym

Zakończyła się budowa oświetlenia ulicznego dróg gminnych nr 110450L (ul. Rzemieślnicza) i nr 110451L ( ul. Ogrodnicza) w m. Skokówka. Zadanie zostało zrealizowane przy...

Otwarta Strefa Aktywności powstanie w Sitańcu

Gmina Zamość podpisała umowę na wykonanie siłowni zewnętrznej, altany grillowej wraz z grillem oraz zagospodarowanie terenu na działce nr 238/2 w miejscowości Sitaniec w...
Skip to content