Stadion w Zawadzie jak nowy

Zakończyła się realizacja projektu „Budowa kompleksu sportowego w m. Zawada – przebudowa boiska piłkarskiego”. Przypomnijmy, projekt Gminy Zamość pod nazwą „Budowa kompleksu sportowego w m....

W Kalinowicach powstanie sala gimnastyczna

Budowa sali gimnastycznej przy Zespole Szkoły Podstawowej i Przedszkola w Kalinowicach staje się faktem. Gmina Zamość otrzymała dofinansowanie na realizację inwestycji od Ministerstwa Sportu. Gmina...

W Chyżej powstanie siłownia zewnętrzna

Gmina Zamość podpisała umowę na wykonanie siłowni zewnętrznej wraz z niezbędną infrastrukturą na działce nr 168/2 w miejscowości Chyża. W ramach zadania inwestycyjnego pn. „Wykonanie...

Szopinek z nowym odcinkiem kanalizacji

W wyniku rozstrzygniętego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego Gmina Zamość podpisała umowę na realizację zadania pn.: Rozbudowa sieci kanalizacji...

Dwie ulice w Skokówce z nowym oświetleniem ulicznym

Zakończyła się budowa oświetlenia ulicznego dróg gminnych nr 110450L (ul. Rzemieślnicza) i nr 110451L ( ul. Ogrodnicza) w m. Skokówka. Zadanie zostało zrealizowane przy...

Otwarta Strefa Aktywności powstanie w Sitańcu

Gmina Zamość podpisała umowę na wykonanie siłowni zewnętrznej, altany grillowej wraz z grillem oraz zagospodarowanie terenu na działce nr 238/2 w miejscowości Sitaniec w...

Budowa Centrum Geoturystycznego w Lipsku Polesiu na finiszu

Zakończyła się budowa obiektów Centrum Geoturystycznego w m. Lipsko Polesie, jednego z zadań projektu „RoweLove Roztocze – razem pomimo granic” realizowanego w ramach Programu...

W Bortatyczach będzie jaśniej

Gmina Zamość podpisała umowę z wykonawcą na budowę oświetlenia ulicznego drogi gminnej wewnętrznej (działka nr 1272) w m. Bortatycze. Zadanie realizowane jest przy udziale...

Rozbudowa infrastruktury Ścieżki Rowerowej Gminy Zamość

Na trasie Ścieżki Rowerowej Gminy Zamość w miejscowości Wierzchowiny, tuż przy wieży widokowej, powstało nowe miejsce wypoczynku i integracji mieszkańców oraz dla turystów. Inicjatorem...

Sieć wodociągowa w Sitańcu będzie dłuższa

Gmina Zamość podpisała umowę na realizację inwestycji pn. Rozbudowa sieci wodociągowej w m. Sitaniec (droga wewnętrzna nr geod. 1490/2). W ramach inwestycji zostanie wykonana sieć...
Skip to content