24.3 C
Zamość
8.08.2022 (poniedziałek)

Nowe drogi w Szopinku

Rozbudowa dróg gminnych nr 110381L i 110382L w m. Szopinek stała się faktem. W wyniku przeprowadzonego postępowania przetargowego wykonawcą inwestycji została firma Przedsiębiorstwo Robót Drogowych...

Nowa droga w m. Płoskie – Zawada

  Budowa drogi gminnej w m. Płoskie i Zawada - od drogi powiatowej nr 3217L do drogi krajowej nr 74 stała się faktem. W wyniku...

Nowy chodnik w Białowoli

Gmina Zamość zakończyła budowę chodnika przy drodze gminnej nr 112228L w miejscowości Białowola. Nowy chodnik z kostki brukowej o długości 170 m.b. powstał przy drodze...

Nowy chodnik przy ul. Targowej w Skokówce

Gmina Zamość zakończyła realizację drugiego odcinka chodnika w m. Skokówka przy ul. Targowej, wraz z budową kanalizacji sanitarnej. Przypomnijmy. Ulica Targowa w Skokówce – łączy...

Budowa zbiorczej sieci wodociągowej w m. Płoskie – etap IV

Od 9 marca 2022 r. na zlecenie Gminy Zamość firma wyłoniona w postepowaniu przetargowym „Zakład Remontowo-Budowlany w Zamościu Adam Kustra w spadku” przygotowuje dokumentację...

Trzy drogi z dofinansowaniem z Rządowego Funduszu Polski Ład

Gmina Zamość w drugiej edycji Rządowego Funduszu Polski Ład Program Inwestycji Strategicznych złożyła trzy wnioski o dofinansowanie dotyczące przebudowy dróg gminnych. Na wszystkie projekty...

Raport o stanie Gminy Zamość 2021

Pobierz raport w PDF

Gmina Zamość zmodernizuje oświetlenie uliczne

Wójt Gminy Zamość Ryszard Gliwiński w dniu 29 kwietnia 2022 r. podpisał umowę z firmą Pollight Sp. z o. o. dotyczącą modernizacji oświetlenia ulicznego...

W Gminie Zamość będzie więcej wodociągów i kanalizacji ściekowej

W trakcie obrad sesji Rady Gminy Zamość jaka miała miejsce w dniu 28 maja 2022 roku Radni przyjęli przedłożone przez Wójta nowe decyzje określające...

Budowa altany w miejscowości Chyża

Aktualnie trwają prace budowlane w zakresie budowy altany drewnianej przy boisku sportowym w m. Chyża w ramach zadania inwestycyjnego pn. „Budowa altany w miejscowości...
Skip to content