26.4 C
Zamość
24.06.2019 (poniedziałek)

Nowy chodnik przy kościele w Sitańcu

Gmina Zamość zrealizowała inwestycję — przebudowa chodnika przy drodze krajowej nr 17 w m. Sitaniec Błonie. Przedmiotem inwestycji była przebudowa chodnika poprzez zamianę rowu otwartego...

Łącznik w Zawadzie przebudowany

Zakończyły się prace związane z przebudową drogi gminnej wewnętrznej nr geodezyjny 316 w m Zawada łączącej drogi: krajową nr 74 i gminną nr 110390L. Zakres...

Płoskie z nową drogą

Zakończyła się przebudowa drogi wewnętrznej nr geodezyjny 659/39, 659/40 w m Płoskie (od DK 74 przed DP 3217L do m. Siedliska). W ramach inwestycji wykonano...

Objazd po gminnych drogach Komisji Rozwoju Gminy i Budżetu

W dniu 4 czerwca 2019 r. odbyło się wyjazdowe posiedzenie Komisji Rozwoju Gminny i Budżetu Rady Gminy Zamość. W pracach komisji uczestniczył Wójt Gminy,...

Radni Komisji Oświatowo-Społecznej odwiedzili szkoły

W dniach 20 i 27 maja 2019 r. na posiedzeniach wyjazdowych spotykali się członkowie Komisji Oświatowo-Społecznej Rady Gminy Zamość. Radni odwiedzili wszystkie dwanaście szkół...

Sieć wodociągowa z ujęciem wody i oczyszczalnią ścieków w Płoskiem odebrana

Dnia 5 czerwca 2019 roku dokonano odbioru inwestycji pn. „Budowa sieci wodociągowej z ujęciem wody oraz oczyszczalnią ścieków w miejscowości Płoskie”. W ramach zadania została...

Mamy TO !!!

Dziewięć gminnych szkół dostanie nowoczesny sprzęt komputerowy i dydaktyczny w ilości aż 322(!) urządzeń. Gmina Zamość z sukcesem wykonała mozolną i długotrwałą batalię przetargową,...

Gmina Zamość wspiera naukowców

Ponad 120 osób, w tym liczni naukowcy, wzięło udział w Międzynarodowej Konferencji Naukowej „Gospodarowanie przestrzenią a zasoby przyrodnicze”, którą w Zamościu zorganizował Uniwersytet Przyrodniczy...

Jatutów z nowymi drogami i chodnikiem

Przebudowa dróg gminnych nr 110385L i 110408L wraz z budową chodnika w m. Jatutów staje się faktem. W poniedziałek 27 maja 2019 r. Wójt...