24.9 C
Zamość, PL
21.06.2018 (czwartek)
      
      

Nowy chodnik powstał w Chyżej

Zakończyła się budowa chodnik przy drodze powiatowej nr 3218L w m. Chyża. Zadanie było realizowane w porozumieniu z Powiatem Zamojskim. Nowy chodnik wraz z odwodnieniem...

Wodociąg w Żdanówku z unijnym dofinansowaniem

Gmina Zamość otrzymała dofinansowanie na realizację zadania pn. Budowa sieci wodociągowej z ujęciem wody w m. Żdanówek – kontynuacja etapu I i II. Wniosek złożony...

Rusza termomodernizacja szkół w Lipsku i Pniówku

Zakład Ogólno-Budowlany Adam Strumidło z Płoskiego, przejął kolejne place budowy na terenie Gminy Zamość. Chodzi o budynki szkół w Lipsku i Pniówku. W pierwszej kolejności...

Oświetlenie już gotowe

Zakończyła się budowa oświetlenia ulicznego w trzech Sołectwach: Hubale, Wieprzec i Żdanów. W dniu 28.05.2018 r. odbył się odbiór zrealizowanych inwestycji. 1. Budowa oświetlenia ulicznego...

Ruszył projekt „RoveLove Roztocze – razem pomimo granic”

Centrum geoturystyczne, dwie wieże widokowe i nowy szlak turystyczny to niektóre efekty projektu „RoweLove Roztocze – razem pomimo granic”. Zadanie jest realizowane wspólnie z...

Kolejne place budowy przekazane

Firma Usługi Budowlane "EFEKT" inż. Paweł Grabarczuk, przejęła kolejne place budowy na terenie Gminy Zamość. Chodzi o budynki szkół w Mokrem oraz Borowinie Sitanieckiej....

Plac budowy przekazany

Zakład Remontowo – Konserwacyjny Sp. z o.o. z Zamościa, który wygrał przetarg na termomodernizację budynku Szkoły Podstawowej w Sitańcu w dniu 9 maja 2018...

Budżetowe podsumowanie 2017 roku

Ustawa o finansach publicznych nakłada na Wójta Gminy obowiązek przedłożenia do końca miesiąca marca sprawozdania z wykonania budżetu poprzedniego roku. Dokument ten jest przedkładany...

Budowa kanalizacji sanitarnej i wodociągowej zakończona

Zakończyła się budowa sieci wodociągowej oraz sieci kanalizacji sanitarnej w m. Żdanów, Żdanówek, Zwódne – etap II. W dniu 26.04.2018 r. odbył się odbiór...

Inwestycje budżetu Gminy Zamość 2018 roku

Rada Gminy na sesji w dniu 26 stycznia uchwaliła budżet Gminy Zamość na 2018 rok. Radni w jawnym głosowaniu przyjęli projekt budżetu przedłożony przez...