Gmina Zamość z wyróżnieniem

Gmina Zamość zajęła 10 miejsce w Rankingu Gmin Lubelszczyzny 2019, opracowanym przez Fundację Rozwoju Demokracji Lokalnej Regionalny Ośrodek w Lublinie oraz lubelski Urząd Statystyczny. Ideą...

Uroczyste otwarcie powiatówki

Symboliczne przecięcie biało czerwonej szarfy otworzyło przebudowaną drogę powiatową nr 3247L na odcinku Kalinowice–Krasnobród. Inwestycja została zrealizowana z udziałem finansowym środków Unii Europejskiej, a...

Chodnik w Sitańcu Wolicy gotowy

Gmina Zamość zrealizowała kolejną inwestycję. Powstał chodnik przy drodze gminnej nr 110397L w Sitańcu Wolicy. Razem z wcześniej wykonanym odcinkiem łącznie chodnik ma teraz...

Nowe oświetlenie uliczne w Sitańcu

Zakończyła się budowa oświetlenia ulicznego w m. Sitaniec na drogach wewnętrznych na osiedlu Ferencówka. Zakres zrealizowanej inwestycji obejmował wykonanie ok. 700 m.b. linii kablowej wraz...

Pniówek ma nowe oświetlenie uliczne

Gmina Zamość zrealizowała inwestycję pn. budowa oświetlenia ulicznego przy drodze powiatowej nr 3247 L w m. Pniówek. W ramach zadania wykonano ok. 420 m.b. linii...

Nowe drogi i chodnik w Jatutowie

Gmina Zamość zakończyła przebudowę dróg gminnych nr 110385L i 110408L wraz z budową chodnika w m. Jatutów. Inwestycja realizowana była z dofinansowaniem z Funduszu...

Gmina Zamość włącza się aktywnie w walkę o ochronę klimatu i środowiska naturalnego

Bardzo dużo miejsca w serwisach informacyjnych zajmują ostatnio publikacje nt. różnych form katastroficznych zjawisk pogodowych. Wydarzają się one w miejscach na świecie, w których...

Nowe szlaki rowerowe w Gminie Zamość

„Traktem Ordynackim” i „Po wzgórzach Roztocza” – takie nazwy noszą dwa nowe szlaki rowerowe w Gminie Zamość, które właśnie zostały oznakowane. Oba przebiegają po...

„RoweLove…” – z wizytą na Ukrainie

Trwa realizacja projekt pn. „RoweLove Roztocze – razem pomimo granic” w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Polska-Białoruś-Ukraina 2014-2020. Projekt ma aż 6 Partnerów, w tym...

Zawada ma nowe oświetlenie uliczne

Gmina Zamość zrealizowała inwestycje pn. budowa oświetlenia ulicznego drogi gminnej wewnętrznej w m. Zawada (osiedle za kółkiem rolniczym). W zakres inwestycji weszło wykonanie odcinka linii...
Skip to content