21.6 C
Zamość, PL
17.08.2018 (piątek)
      
      

Wakacje z GOK-iem

Samorząd Gminy Zamość i Gminny Ośrodek Kultury Gminy Zamość z/s w Wysokiem zapraszają na WAKACJE Z GOK-iem – SIERPIEŃ 2018 od poniedziałku do czwartku zajęcia...

Sierpień w Regionalnej Izbie Pamięci w Wysokiem

Regionalna Izba Pamięci Gminy Zamość w Wysokiem serdecznie zaprasza osoby indywidualne i grupy zorganizowane do zwiedzania ekspozycji. W sierpniu Izba jest czynna w czwartki...

Zgłaszanie awarii kolektorów słonecznych

Informujemy, że awarie kolektorów słonecznych oraz problemy techniczne związane z zamontowaną instalacją należy kierować do Gminnego Zakładu Obsługi Komunalnej Gminy Zamość pod numerem telefonu: -...

Fundusz Sołecki w Gminie Zamość

Czym jest FUNDUSZ SOŁECKI? Fundusz sołecki to zagwarantowane w budżecie Gminy pieniądze dla Sołectw na wykonanie przedsięwzięć służących poprawie warunków życia Mieszkańców. O wyodrębnieniu funduszu...

Warsztaty plastyczno-rękodzielnicze i kulinarne

HARMONOGRAM WARSZTATÓW PLASTYCZNO - RĘKODZIELNICZYCH oraz KULINARNYCH 2018 ORGANIZATOR: Stowarzyszenie Kobiet na rzecz promocji i rozwoju środowisk lokalnych 28+ Warsztaty są bezpłatne. Organizator zapewnia materiały plastyczne....

Harmonogram warsztatów rękodzieła w świetlicach wiejskich Gminy Zamość

Warsztaty organizowane w ramach realizacji zadania publicznego pt. "Organizacja i prowadzenie zajęć dla dzieci i młodzieży promujące zdrowy styl życia jako alternatywa spędzania wolnego...

Budżetowe podsumowanie 2017 roku

Ustawa o finansach publicznych nakłada na Wójta Gminy obowiązek przedłożenia do końca miesiąca marca sprawozdania z wykonania budżetu poprzedniego roku. Dokument ten jest przedkładany...

Inwestycje budżetu Gminy Zamość 2018 roku

Rada Gminy na sesji w dniu 26 stycznia uchwaliła budżet Gminy Zamość na 2018 rok. Radni w jawnym głosowaniu przyjęli projekt budżetu przedłożony przez...