0.9 C
Zamość
19.01.2022 (środa)

Rozbudowa infrastruktury Ścieżki Rowerowej Gminy Zamość

Na trasie Ścieżki Rowerowej Gminy Zamość w miejscowości Wierzchowiny, tuż przy wieży widokowej, powstało nowe miejsce wypoczynku i integracji mieszkańców oraz dla turystów. Inicjatorem...

Sieć wodociągowa w Sitańcu będzie dłuższa

Gmina Zamość podpisała umowę na realizację inwestycji pn. Rozbudowa sieci wodociągowej w m. Sitaniec (droga wewnętrzna nr geod. 1490/2). W ramach inwestycji zostanie wykonana sieć...

Gmina Zamość zmodernizuje oświetlenie uliczne

Gmina Zamość pozyskała ponad 1,4 mln złotych na modernizację oświetlenia ulicznego. Dofinansowanie projektu pochodzi ze środków unijnych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego...

Sitaniec Wolica z nową drogą

Zakończył się kolejny etap przebudowy drogi gminnej nr 110397L w m. Sitaniec Wolica. Inwestycja została zrealizowana z udziałem środków Funduszu Sołeckiego. Mowa tutaj o budowie...

Raport o stanie Gminy Zamość 2019

Pobierz raport w PDF

Parking, odwodnienie i budynek gospodarczy

W dniu 04.06.2020 r. Gmina Zamość podpisała dwie umowy w wyniku rozstrzygnięcia postępowań przetargowych, na następujące zadania: 1. Budowa budynku gospodarczego na działce 280/8 w...

Skokówka z nowym oświetleniem ulicznym

Gmina Zamość podpisała umowę na budowę oświetlenia ulicznego drogi gminnej nr 110450L (ul. Rzemieślnicza) i drogi gminnej nr 110451L (ul. Ogrodnicza) w m. Skokówka. W...

Nowe ujęcie wody dla Gminy Zamość

Gmina Zamość zakończyła realizację inwestycji pn. Budowa sieci wodociągowej z ujęciem wody w m. Żdanówek – kontynuacja etapu I i II. Zadanie zostało zrealizowane...

Zdalna Szkoła – wsparcie Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej w systemie kształcenia zdalnego

Gmina Zamość otrzymała dofinansowanie w wysokości 70 000 zł na zakup sprzętu komputerowego w ramach projektu grantowego „Zdalna Szkoła - wsparcie Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej...

Teren wokół Świetlicy wiejskiej w Siedliskach zmienił swoje oblicze

Nowa nawierzchnia z kostki betonowej powstała wokół Świetlicy wiejskiej w Siedliskach w w ramach rewitalizacji terenu. Inwestycja została sfinansowana ze środków Funduszu Sołeckiego 2020...
Skip to content