24.3 C
Zamość
27.05.2019 (poniedziałek)

Odnowa powiatówki z Kalinowic do Krasnobrodu

Zarząd Powiatu w Zamościu rozstrzygnął przetarg na przebudowę drogi powiatowej nr 3247L Kalinowice – Pniówek – Białowola – Zalesie – Krasnobród. Remont obejmie 19,2 km...

„Trudne” linie kolejowe Rejowiec – Zawada – Zamość – Szopinek

Wciąż trwają prace związane z opracowaniem dokumentacji przedprojektowej dotyczącej modernizacji linii kolejowych 69 i 72 na odcinku Rejowiec – Zawada – Zamość – Szopinek. O...

Nowy chodnik w Sitańcu

Zakończyła się budowa chodnika przy drodze powiatowej nr 3226L w Sitańcu i Sitańcu Kolonii. Inwestycja przeszła pomyślnie odbiór techniczny. To był drugi, a zarazem końcowy...

Stadion w Zawadzie w rozbudowie

Zakończył się pierwszy etap budowy kompleksu sportowego na stadionie w Zawadzie. Budynek klubowy jest już gotowy do użytkowania. W pierwszej kolejności wykonano budynek klubowy o...

Droga w Mokrem przebudowana

Zakończyła się przebudowa drogi gminnej nr 110441L w m. Mokre. Środki przeznaczone na realizację tego przedsięwzięcia pochodziły w całości z budżetu Gminy Zamość. W ramach inestycji wykonano nowy...

W Płoskiem jest nowa droga

Zakończyły się prace związane z przebudową drogi gminnej wewnętrznej (osiedlowej) nr 221/51 w m. Płoskie. Inwestycja została odebrana i już służy mieszkańcom. Roboty obejmowały wykonanie...

Białobrzegi mają nową drogę

Zakończyła się przebudowa drogi gminnej nr 110432L w m. Białobrzegi. W dniu 20.06.2018 r. odbył się odbiór techniczny inwestycji. Roboty drogowe dotyczyły odcinka drogi nr...

Absolutorium dla Wójta Gminy Zamość

Wójt Gminy Zamość Ryszard Gliwiński otrzymał jednogłośnie absolutorium z tytułu wykonania budżetu za rok 2017 na XLVI sesji Rady Gminy Zamość. W środę, 27 czerwca...

Nowy chodnik powstał w Chyżej

Zakończyła się budowa chodnik przy drodze powiatowej nr 3218L w m. Chyża. Zadanie było realizowane w porozumieniu z Powiatem Zamojskim. Nowy chodnik wraz z odwodnieniem...

Wodociąg w Żdanówku z unijnym dofinansowaniem

Gmina Zamość otrzymała dofinansowanie na realizację zadania pn. Budowa sieci wodociągowej z ujęciem wody w m. Żdanówek – kontynuacja etapu I i II. Wniosek złożony...