Otwarta Strefa Aktywności powstanie w Sitańcu

960

Gmina Zamość podpisała umowę na wykonanie siłowni zewnętrznej, altany grillowej wraz z grillem oraz zagospodarowanie terenu na działce nr 238/2 w miejscowości Sitaniec w ramach zadania inwestycyjnego pn. „Wykonanie otwartej strefy aktywności w m. Sitaniec na działce nr 238/2″. Zadanie realizowane jest przy udziale środków finansowych Funduszu Sołeckiego.

W zakres inwestycji wejdzie wykonanie siłowni zewnętrznej składającej się z zestawów motyl (1 szt.), narciarz (1 szt.), orbiterek (1 szt.), wioślarz (1 szt.), surfer (1 szt.), biegacz (1 szt.). Wszystkie zamontowane urządzenia będą posiadać atest zgodności z polską i europejską normą oraz niezbędne certyfikaty bezpieczeństwa.

W otwartej strefie aktywności powstanie również altana o konstrukcji drewnianej w kształcie sześciokąta o powierzchni 33,67 m2. Jej podłoga zostanie wykonana z kostki betonowej. Konstrukcja zostanie zaimpregnowana i pomalowana. Do obiektu zostanie wybudowany chodnik o powierzchni 72,65 m2.

Obok altany zostanie zamontowany grill betonowy o wymiarach 90x60x185 cm z rusztem ze stali nierdzewnej z możliwością montażu na różnych poziomach oraz tablica informacyjna z regulaminem.

Wykonawcą zadania wyłonionym w drodze postępowania przetargowego została firma NOVUM spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa, ul. Bolesława Chrobrego 1, 12-100 Szczytno. Umowa została podpisana w dniu 29.07.2020 r. i opiewa na kwotę 68 549,13 zł. W tym środki Funduszu Sołeckiego Sołectwa Sitaniec na 2020 rok to 54 152,17 zł. Zadanie ma zostać zrealizowane do 28.09.2020 r. Gwarancja wynosi 60 miesięcy od daty odbioru końcowego.