Dwie ulice w Skokówce z nowym oświetleniem ulicznym

721

Zakończyła się budowa oświetlenia ulicznego dróg gminnych nr 110450L (ul. Rzemieślnicza) i nr 110451L ( ul. Ogrodnicza) w m. Skokówka. Zadanie zostało zrealizowane przy udziale środków Funduszu Sołeckiego 2020 roku.

Wzdłuż drogi gminnej nr 110450L (ul. Rzemieślnicza) wykonano odcinek oświetlenia o długości ok. 200 m.b. wraz z instalacją 5 opraw oświetleniowych typu Led 41 W na słupach oświetleniowych na działkach nr 81/9, 81/10, 25/8, 26/2. Natomiast przy drodze nr 110451L ( ul. Ogrodnicza) wybudowano odcinek o dł. – ok. 250 m.b. wraz z instalacją 7 opraw oświetleniowych typu Led 41 W na słupach oświetleniowych na działkach nr 81/3, 81/78, 81/5.

Wykonawcą inwestycji wyłonionym w drodze postepowania przetargowego jest Przedsiębiorstwo Wielobranżowe EKOEL – Michał Studnicki Stanisławów 108, 23– 460 Józefów. Jej koszt to 67 067,28 zł (dokumentacja i roboty budowlane) w tym środki Funduszu Sołeckiego Sołectwa Skokówka – 20 000 zł (2019) i 44 645,41 zł (2020).