-2.1 C
Zamość
7.12.2021 (wtorek)

Nowy wodociąg w Zarzeczu

Dobiegła końca kolejna inwestycja finansowana z budżetu Gminy Zamość. W Zarzeczu oddano do użytku nowy odcinek sieci wodociągowej, o długości 200 metrów. Podzamojskie miejscowości leżące...

Nowe przyłącza kanalizacyjne w Naszej Gminie

Zakończyliśmy kolejne gminne zadanie związane z budową podłączeń budynków do zbiorczego systemu kanalizacyjnego. Inwestycję dofinansował Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Przypomnijmy, w marcu...

Sieć gazowa w Zawadzie

Do wybudowanej niedawno sieci gazowej w Zawadzie, przyłączyły się już instytucje publiczne oraz część Mieszkańców. Obecnie planowana jest dalsza gazyfikacja miejscowości. O budowę sieci gazowej...

Adaptacja budynku na Gminną Bibliotekę Publiczną i Ośrodek Kultury w miejscowości Wysokie

Regio­nalny Pro­gram Ope­ra­cyjny Woje­wódz­twa Lubel­skiego na lata 2007–2013 Oś Prio­ry­te­towa VII Kultura, turystyka i współpraca międzyregionalna Dzia­ła­nie 7.1 Infrastruktura kultury i turystyki War­tość pro­jektu: 2 354 466,09 zł Kwota dofi­nan­so­wa­nia:...

Informują i promują

15 kolorowych tablic stanęło na terenie Gminy Zamość w miejscach najczęściej przemierzanych przez turystów. To efekt realizacji przez Nasz Samorząd projektu – Rozwój i...

Unijne projekty zmieniają Gminę Zamość

Kończy się czas korzystania ze środków unijnej perspektywy finansowej lat 2007‒2013, wspomagających rozwój polskich miast i sołectw. Jeszcze do roku 2015 realizować i rozliczać...

Nowa, asfaltowa droga w Kalinowicach

Zakończyła się trwająca od połowy lipca tego roku, przebudowa jednej z dróg gminnych w Kalinowicach. Od teraz będzie można jeździć po asfalcie, ale na...

Nowy wodociąg zgodnie z planem

Gmina Zamość zakończyła inwestycję związaną z rozbudową sieci wodociągowej w miejscowości Wysokie. Już niedługo kolejni Mieszkańcy będą mogli się do niej przyłączyć. Nowy 434 –...

Partnerstwo z Gminą Sanok

Wójt Gminy Zamość Ryszard Gliwiński oraz pełniąca funkcję Wójta Gminy Sanok Anna Hałas podpisali umowę partnerską o współpracy pomiędzy samorządami. Strony zadeklarowały dwustronne działania...

Mają nową drogę

Od teraz Mieszkańcy Hubal (Kolonii), mogą bez problemu dojechać do swoich posesji i gruntów rolnych. Gmina Zamość właśnie wzbogaciła się o nową, asfaltową drogę....
Skip to content