12.9 C
Zamość
30.09.2022 (piątek)

Zabiegamy o pieniądze na drogi

Nazwa naszego projektu to „Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego gminy Zamość poprzez przebudowę dróg gminnych nr 110383L, 110406L, 110437L w miejscowości Kalinowice”. 30.09.2014 r. Gmina Zamość...

Nowa droga już gotowa

Zakończyła się przebudowa prawie sześciokilometrowego odcinka drogi powiatowej nr 3250L Topornica – Zwierzyniec. Ostatniego dnia września br. droga została oddana do użytku.  Koszt inwestycji...

Budowa placu zabaw w miejscowości Pniówek. Wnioskodawca: Stowarzyszenie Rozwoju Lokalnego „Dobra Szkoła”

Pro­gram Roz­woju Obsza­rów Wiej­skich na lata 2007 – 2013 Dzia­ła­nia 413 “Wdra­ża­nie lokal­nych stra­te­gii roz­woju” War­tość pro­jektu: 54 485,31 zł Kwota dofi­nan­so­wa­nia: 26 357,00 zł Reali­za­cja: październik 2013 r....

Budowa placu zabaw w miejscowości Wysokie

Pro­gram Roz­woju Obsza­rów Wiej­skich na lata 2007 – 2013 Dzia­ła­nia 413 “Wdra­ża­nie lokal­nych stra­te­gii roz­woju” War­tość pro­jektu: 50 256,62 zł Kwota dofi­nan­so­wa­nia: 25 000,00 zł Reali­za­cja: maj 2013 r....

Budowa placu zabaw w miejscowości Borowina Sitaniecka

Pro­gram Roz­woju Obsza­rów Wiej­skich na lata 2007 – 2013 Dzia­ła­nia 413 “Wdra­ża­nie lokal­nych stra­te­gii roz­woju” War­tość pro­jektu: 54 803,71 zł Kwota dofi­nan­so­wa­nia: 25 000,00 zł Reali­za­cja: maj 2013 r....

Budowa placu zabaw w miejscowości Szopinek

Pro­gram Roz­woju Obsza­rów Wiej­skich na lata 2007 – 2013 Dzia­ła­nia 413 “Wdra­ża­nie lokal­nych stra­te­gii roz­woju” War­tość pro­jektu: 51 108,26 zł Kwota dofi­nan­so­wa­nia: 25 000,00 zł Reali­za­cja: maj 2013 r....

Nowa droga w Mokrem

Zakończyła się budowa drogi do kompleksu gruntów rolnych w miejscowości Mokre. Inwestycja została zrealizowana przy wsparciu finansowym ze środków Województwa Lubelskiego. Remont drogi dojazdowej do...

Nowe drogi już gotowe

Zakończyły się kolejne tegoroczne inwestycje drogowe w gminie Zamość. Samorząd wyremontował odcinki tras w sołectwach: Mokre, Siedliska i Sitaniec Wolica. W Mokrem został zmodernizowany odcinek...

Budowa centrum rekreacji w miejscowości Sitaniec

Pro­gram Roz­woju Obsza­rów Wiej­skich na lata 2007 – 2013 Dzia­ła­nia 413 “Wdra­ża­nie lokal­nych stra­te­gii roz­woju” War­tość pro­jektu: 73 161,99 zł Kwota dofi­nan­so­wa­nia: 25 000,00 zł Reali­za­cja: maj 2013 r. –...

Z Płoskiego do Zamościa – po chodniku

Gmina Zamość wybuduje ostatni odcinek chodnika, który połączy Miasto Zamość z miejscowością Płoskie. Samorząd zawarł już umowę z wykonawcą inwestycji. Droga krajowa nr 74 przecina...
Skip to content