Wyjątkowa Sesja Rady Gminy Zamość

453

XXXI sesja Rady Gminy Zamość, która odbyła się w dniu 31 maja 2021 r., miała wyjątkowy charakter. W połowie 5-letniej samorządowej kadencji lat 2018‑2023 Radni wybierali nowy skład prezydium Rady – przewodniczącego i wiceprzewodniczących. Stało się tak za sprawą złożonych w maju rezygnacji z pełnionych funkcji przez Radnych Wojciecha Suchowicza – dotychczasowego Przewodniczącego Rady Gminy oraz Jacka Adamczuka – Wiceprzewodniczącego Rady. W zaistniałej sytuacji rezygnację z funkcji Wiceprzewodniczącego Rady złożył także Radny Piotr Koczułap. Radni Rady Gminy i Wójt podziękowali Wojciechowi Suchowiczowi za kierowanie pracą Organu stanowiącego Gminy (Rady Gminy). Radni uszanowali wolę Przewodniczącego i w głosowaniu jawnym odwołali Go z pełnionej dotychczas funkcji.

Kolejną decyzją Radnych podczas tej wyjątkowej sesji był wybór nowego Przewodniczącego Rady Gminy Zamość. Swoje kandydatury do pełnienia tej zaszczytnej funkcji zgłosiły 2 Kluby Radnych funkcjonujące w Radzie Gminy Zamość. Klub Radnych JEDNOŚĆ zgłosił kandydaturę Radnego Piotra Koczułapa (Wólka Wieprzecka), natomiast Klub Radnych Prawa i Sprawiedliwości kandydaturę Radnego Piotra Dołby (Zawada). W tajnym głosowaniu więcej głosów otrzymał Piotr Koczułap i został wybrany Przewodniczącym Rady Gminy Zamość kadencji 2018‑2023.
Dodatkowych emocji przysporzył wybór dwóch nowych Wiceprzewodniczących Rady Gminy. W poprzednich i obecnej samorządowej kadencji szanowane były ustalenia, że dwa Kluby Radnych (które funkcjonowały także w poprzednich kadencjach) zgłaszały swoich kandydatów do tej funkcji, a Radni w tajnym głosowaniu szanowali te decyzje Klubów. Każdy Klub miał więc swojego Wiceprzewodniczącego Rady Gminy. Tym razem jednak Klub Radnych Prawa i Sprawiedliwości zdecydował się nie zgłaszać żadnej kandydatury. Dwóch Członków Klubu nie wyraziło też zgody na kandydowanie, gdy Ich Osoby zaproponował Radnym nowy Przewodniczący Rady Gminy. W zaistniałej sytuacji Radni w tajnym głosowaniu mieli tylko jedną kandydaturę – zgłoszonego przez Klub Radnych JEDNOŚĆ Sylwestra Dobromilskiego (Zawada). Został On wybrany Wiceprzewodniczącym Rady Gminy Zamość. Nie dokonano w tym dniu wyboru drugiego Wiceprzewodniczącego.
W trakcie obrad kolejnej XXXII sesji Rady Gminy Zamość, w dniu 30 czerwca 2021 roku, Radni dokonali wyboru drugiego Wiceprzewodniczącego Rady Gminy Zamość. Na kartach do tajnego głosowania Radni mieli tylko jedno nazwisko, zgłoszonego przez Klub Radnych JEDNOŚĆ, Mirosława Kołtuna (Kalinowice). Klub Radnych Prawa i Sprawiedliwości ponownie nie zgłosił swojej kandydatury. W tej sytuacji Radni wybrali Mirosława Kołtuna na Wiceprzewodniczącego Rady Gminy Zamość.
Radnym Piotrowi Koczułapowi, Sylwestrowi Dobromilskiemu i Mirosławowi Kołtunowi życzymy wytrwałości w sprawowaniu funkcji, sukcesów i satysfakcji. Radnym Wojciechowi Suchowiczowi i Jackowi Adamczukowi dziękujemy za kierowanie pracą Rady Gminy Zamość w pierwszej części jej kadencji lat 2018‑2023.

13.07.2021 r. Wójt Ryszard Gliwiński