Nowy chodnik w Skokówce

306

Mieszkańcy Skokówki mogą już korzystać z nowego chodnika, który powstał przy ul. Targowej (droga gminna nr 110446L).

W ramach inwestycji wybudowano chodnik z kostki brukowej wraz ze zjazdami do posesji na odcinku od włączenia ul. Targowej do drogi wojewódzkiej nr 849 do skrzyżowania z ul. Łąkową. Dodatkowo wykonano dojścia do placu zabaw, przystanku autobusowego i świetlicy wiejskiej. Łącznie ok. 530 m.b. nowego chodnika.

Ponadto ze względy na stan techniczny oraz technologię wykonywanych robót pod przedmiotowym chodnikiem przebudowano istniejący odcinek sieć kanalizacji sanitarnej o długości 201 m.b. Zainstalowano również rurę osłonową pod budowę w przyszłości oświetlenie ulicznego przy ul. Targowej.

Wykonawca inwestycji wyłonionym w drodze postępowania przetargowego był Zakład Budowlano -Transportowy „DROGMOST” Sp. z o.o. Wartość robót budowlanych to 528 314,16 zł.

Nowy chodnik przyczyni się do poprawy bezpieczeństwa pieszy i kierowców.