Szopinek z nowym odcinkiem kanalizacji

1050

W wyniku rozstrzygniętego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego Gmina Zamość podpisała umowę na realizację zadania pn.: Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami w ramach zadania inwestycyjnego pn. „Rozbudowa kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami w m. Szopinek”
W ramach inwestycji powstanie sieć kanalizacji sanitarnej o łącznej długości ok 277 m.b. wraz z uzbrojeniem w postaci studni betonowej z murowaną kinetą na istniejącym kanale PVC, nstudnia tworzywowa z kinetą prefabrykowaną, włazem teleskopowym, włazy żeliwne, przejście szczelne, korek do rur, rura ochronna PVC o długości 3 m. Ponadto zostanie wybudowanych 11 przyłączy kanalizacyjnych o długości 53,5 m.b. a także utwardzona droga na odcinku o długości 236 m.b.

Umowa z wykonawcą inwestycji – Zakład Remontowo-Budowlany w Zamościu Adam Kustra, ul. Wyszyńskiego 55/19, 22-400 Zamość opiewająca na kwotę 193 117,65 zł została podpisana w dniu 31.08.2020 r. Zgodnie z jej zapisami, firma na wykonanie zadania ma czas do 23.11.2020 r.