Stadion w Zawadzie jak nowy

1920

Zakończyła się gruntowna modernizacja gminnego obiektu sportowego w Zawadzie, która zaczęła się jeszcze w 2018 roku. Dwa odrębne etapy remontu kosztowały łącznie prawie 2 mln zł.

Przypomnijmy, projekt Gminy Zamość pn. „Budowa kompleksu sportowego w miejscowości Zawada – przebudowa boiska piłkarskiego” otrzymał dofinansowanie w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014‑2020 na operację typu „Kształtowanie przestrzeni publicznej”. W dniu 15.05.2019 r. Wójt Ryszard Gliwiński podpisał umowę z Samorządem Województwa Lubelskiego na jego realizację. W ramach zadania gruntownie przebudowano boisko oraz zainstalowano oświetlenie na masztach. Ponadto, wykonano trybunę terenową, trybuny dla kibiców i wiaty dla drużyn. Na nowym budynku klubowym zamontowano panele fotowoltaiczne, które pokryją ponad 50% zapotrzebowania obiektu na prąd. Ustawiono również dwie innowacyjne ławki „solarne”, pozwalające naładować np. smartfony czy tablety. Koszt tej inwestycji to 1 371 218,98 zł, z czego unijne dofinansowanie wyniosło 481 878 zł. Wykonawcą prac, wyłonionym w drodze postępowania przetargowego, był Zakład Ogólno-Budowlany Adam Strumidło, Płoskie 179D, 22‑400 Zamość. Warto dodać, że modernizacja obiektu stadionu w Zawadzie rozpoczęła się już w 2018 roku – wówczas to Gmina Zamość z własnego budżetu sfinansowała budowę nowoczesnego budynku klubowego. Ta wcześniejsza inwestycja kosztowała 623 518,62 zł.

UGZ