Stadion w Zawadzie jak nowy

434

Zakończyła się realizacja projektu „Budowa kompleksu sportowego w m. Zawada – przebudowa boiska piłkarskiego”.
Przypomnijmy, projekt Gminy Zamość pod nazwą „Budowa kompleksu sportowego w m. Zawada – przebudowa boiska piłkarskiego” otrzymał dofinansowanie w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 na operację typu „Kształtowanie przestrzeni publicznej”. W dniu 15 maja 2019 r. Wójt Gminy Ryszard Gliwiński podpisał umowę z Samorządem Województwa Lubelskiego na jego realizację.
W ramach zadania przebudowano boisko piłkarskie oraz zainstalowano jego oświetlenie na masztach. Ponadto wykonano trybunę terenową, trybuny dla kibiców oraz wiaty dla zawodników. Na budynku klubowym zainstalowano panele fotowoltaiczne, z których prąd będzie pokrywał ponad 50% zapotrzebowania obiektu na energię elektryczną. Ustawiono również dwie ławki solarne do ładowania urządzeń elektronicznych, takich jak tablet lub telefon komórkowy.
Koszt ogólny zrealizowanej inwestycji to 1.371.218,98 zł, w tym unijne dofinansowanie wyniosło 481.878,00 zł. Wykonawcą zadania wyłonionym w drodze postępowania przetargowego był Zakład Ogólno-Budowlany Adam Strumidło, Płoskie 179D, 22-400 Zamość.
Warto dodać, że modernizacja obiektu stadionu w Zawadzie rozpoczęła się już w 2018 roku. Wówczas to Gmina Zamość z własnego budżetu sfinansowała budowę nowoczesnego budynku klubowego. Inwestycja kosztowała 623.518,62 zł.