Siłownia w Chyżej już gotowa

529

W dniu 23 listopada 2020 r. nastąpił odbiór inwestycji pn. „Wykonanie siłowni zewnętrznej (dokumentacja i montaż elementów) w m. Chyża.”. W ramach zadania inwestycyjnego powstał obiekt, w skład którego wchodzą następujące urządzenia: Biegacz i wioślarz – na wspólnym pylonie, przywodziciel/odwodziciel i wahadło – na wspólnym pylonie, krzesło do wyciskania i wyciąg górny – na wspólnym pylonie, narciarz i orbiterek – na wspólnym pylonie, motyl B – urządzenie pojedyncze. Ponadto zamontowana została tablica informacyjna z regulaminem. Wykonawcą inwestycji wyłonionym w postępowaniu przetargowym była firma HERKULES Sp. z o.o. Sp. k., ul. Pogorska 34C, 32‑500 Chrzanów. Wartość całej inwestycji to 37 490,07 zł brutto, w tym środki Funduszu Sołeckiego na 2020 rok w wysokości 30 000,00 zł. Obiekt objęty jest 60 miesięczną gwarancją.

UGZ