Będzie cieplej i ładniej

Z wyremontowanej świetlicy wiejskiej mogą się cieszyć również mieszkańcy sołectwa Jatutów. Trzy lata temu przeprowadzono prace modernizacyjne w jej wnętrzach. Teraz zakończyło się odnawianie...

Ładna i użyteczna

Sołectwo Wierzchowiny może pochwalić się nowym obliczem świetlicy wiejskiej. Modernizację i rozbudowę przeprowadzono dzięki funduszom europejskim oraz środkom gminnym. Sołectwo Wierzchowiny nie jest duże, gdyż...

Ośrodek Zdrowia po liftingu

Ośrodek Zdrowia w Lipsku jest jak nowy. Budynek przeszedł modernizację i cieszy oko mieszkańców, pacjentów oraz personelu medycznego. Remont został sfinansowany z budżetu Gminy...

Remont świetlicy wiejskiej w miejscowości Białowola

Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 – 2013 Działanie „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” w zakresie operacji odpowiadających warunkom przyznania pomocy w ramach działania „Odnowa...

Gmina Zamość wsparła Powiat Zamojski

Dokładnie 525.701,11 zł wyniosła pomoc finansowa dla Powiatu Zamojskiego, udzielona przez Gminę Zamość. Kwota ta została przeznaczona na przebudowę ważnej drogi powiatowej Sitaniec –...

Nowy wodociąg w Zarzeczu

Dobiegła końca kolejna inwestycja finansowana z budżetu Gminy Zamość. W Zarzeczu oddano do użytku nowy odcinek sieci wodociągowej, o długości 200 metrów. Podzamojskie miejscowości leżące...

Nowe przyłącza kanalizacyjne w Naszej Gminie

Zakończyliśmy kolejne gminne zadanie związane z budową podłączeń budynków do zbiorczego systemu kanalizacyjnego. Inwestycję dofinansował Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Przypomnijmy, w marcu...

Sieć gazowa w Zawadzie

Do wybudowanej niedawno sieci gazowej w Zawadzie, przyłączyły się już instytucje publiczne oraz część Mieszkańców. Obecnie planowana jest dalsza gazyfikacja miejscowości. O budowę sieci gazowej...

Adaptacja budynku na Gminną Bibliotekę Publiczną i Ośrodek Kultury w miejscowości Wysokie

Regio­nalny Pro­gram Ope­ra­cyjny Woje­wódz­twa Lubel­skiego na lata 2007–2013 Oś Prio­ry­te­towa VII Kultura, turystyka i współpraca międzyregionalna Dzia­ła­nie 7.1 Infrastruktura kultury i turystyki War­tość pro­jektu: 2 354 466,09 zł Kwota dofi­nan­so­wa­nia:...

Informują i promują

15 kolorowych tablic stanęło na terenie Gminy Zamość w miejscach najczęściej przemierzanych przez turystów. To efekt realizacji przez Nasz Samorząd projektu – Rozwój i...
Skip to content