Nowa droga w m. Płoskie – Zawada

367

 

Budowa drogi gminnej w m. Płoskie i Zawada – od drogi powiatowej nr 3217L do drogi krajowej nr 74 stała się faktem. W wyniku przeprowadzonego postępowania przetargowego wykonawcą inwestycji została firma Przedsiębiorstwo Robót Drogowych Sp. z o.o. z Zamościa, z którą w dniu 5 lipca 2022 r., została podpisana umowa na jej realizację. Całkowita wartość zadania (robót budowlanych) wynosi 3 355 956,17 zł brutto. Zgodnie z podpisaną umową, Wykonawca wykona przedmiot umowy do dnia 5 czerwca 2023 r.
W ramach zadania zostanie wybudowana droga gminna o długości 1 267,84 m i szer. 5,50 m. Zakres inwestycji obejmuje budowę obustronnych poboczy o szer. 0,75 m, budowę zjazdów i dojść do furtek, budowę i przebudowę 2 skrzyżowań (z drogą powiatową nr 3217L oraz z drogą wewnętrzną gminną), wykonanie oświetlenia drogowego LED, wykonanie odwodnienia drogi, budowę sięgaczy wodociągowych oraz wykonanie oznakowania pionowego i poziomego. Po realizacji inwestycji droga zostanie zaliczona do kategorii dróg gminnych.
W dniu 15 marca 2022 r. została podpisana umowa na dofinansowanie zadania w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg pomiędzy Wójtem Gminy Zamość Ryszardem Gliwińskim a Wojewodą Lubelskim. Wartość dofinansowania z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg wynosi 1 467 413,73 zł, co stanowi 45,19 % wartości kosztów kwalifikowanych zadania.