Nowy chodnik w Białowoli

87

Gmina Zamość zakończyła budowę chodnika przy drodze gminnej nr 112228L w miejscowości Białowola.

Nowy chodnik z kostki brukowej o długości 170 m.b. powstał przy drodze gminnej nr 112228L obok Szkoły podstawowej w Białowoli. Ponadto ustawiono krawężniki oraz splantowano pobocza i skarpy. Wykonawcą inwestycji wyłonionym w postępowaniu przetargowym była firma DROG-BRUK Michał Bartosiak, Waldemar Bęben Stabrów 65 22-424 Sitno. Jej koszt to 161 647,04 zł. Nowy chodnik objęty jest 60-miesięczną gwarancją.
Warto dodać, że w ubiegłym roku w ramach tego samego zadania usunięto drzewa i krzaki kolidujące z budową chodnika, rozebrano i wykonano nowe ogrodzenie z paneli systemowych wraz z bramą wjazdową i furtką oraz przestawiono słup oświetlenia ulicznego. Wówczas zadanie zostało zrealizowane z udziałem środków Funduszu Sołeckiego Sołectwa Białowola.