Zakończono budowę drogi gminnej nr 112227L w m. Pniówek (za szkołą)

66

Dnia 13 lipca 2022 r. zakończyła się budowa drogi gminnej nr 112227L w miejscowości Pniówek (za szkołą). Przedstawiciele Gminy Zamość odebrali prace budowlane podpisując protokół odbioru końcowego i przekazania do eksploatacji obiektu.
W ramach inwestycji została wybudowana droga gminna o długości 947 m i szerokości 5 m wraz z poboczami o szerokości 0,75 m. Zadanie obejmowało również budowę i przebudowę zjazdów indywidualnych i dojść do furtek. Wzdłuż drogi wybudowano kanał technologiczny. Zostały także usunięte kolizje sieci gazowej i telekomunikacyjnej oraz wykonano oznakowanie pionowe zgodne z projektem stałej organizacji ruchu.
Wykonawcą inwestycji wyłonionym w drodze postępowania przetargowego była firma Przedsiębiorstwo Robót Drogowych Sp. z o.o. z Zamościa.
Całkowita wartość zadania (robót budowlanych) wyniosła 1 214 129,40 zł brutto.
Zadanie zostało zrealizowane w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg. Wartość dofinansowania wyniosła 728 477,00 zł, co stanowiło 60 % wartości zadania.