Kurs chemizacyjny

Powiatowy Zespół Doradztwa Rolniczego w Zamościu z siedzibą w Sitnie przyjmuje zapisy na szkolenie z zakresu stosowania środków ochrony roślin przy użyciu opryskiwaczy „Kurs...

Nieodpłatna pomoc prawna oraz nieodpłatne poradnictwo obywatelskie na terenie powiatu zamojskiego w 2020 roku

Na mocy Ustawy o nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnym poradnictwie obywatelskim oraz edukacji prawnej na terenie powiatu zamojskiego działają punkty nieodpłatnej pomocy prawnej oraz nieodpłatnego...

Konkurs na dotowanie piłki nożnej dziewcząt w 2020 r.

Kliknij tu i otwórz plik z treścią ogłoszenia o konkursie - dotowanie piłki nożnej dziewcząt 2020

Zwrot podatku akcyzowego w 2020 roku

Rolnicy, jeżeli chcecie odzyskać część środków pieniężnych wydatkowanych na zakup oleju napędowego na cele produkcji rolnej to w terminie od 3 lutego 2020 r....

UWAGA! Zmiana numerów rachunków bankowych

Od dnia 01.01.2020 r. ulegają zmianie konta bankowe obsługujące budżet Gminy Zamość: - PKO BP Nr 90 1020 3147 0000 8302 0143 9900 – rachunek...

SLAVICA DANCE KIDS – ZAJĘCIA RUCHOWE DLA DZIECI

SLAVICA DANCE KIDS ZAJĘCIA RUCHOWE DLA DZIECI W GMINIE ZAMOŚĆ BEZPŁATNE ZAJĘCIA RUCHOWE DLA DZIECI Z GMINY ZAMOŚĆ W SEZONIE 2019/2020 ZAJĘCIA W GMINNYM OŚRODKU KULTURY GMINY...

Rolnicze wykorzystywanie ścieków – czy degradacja środowiska

Czy dozwolone jest nawożenie użytków rolnych nieczystościami ciekłymi zgromadzonymi w przydomowym zbiorniku na nieczystości ciekłe zwanym również szambem? W związku z pojawiającymi się sygnałami o...

Grafik zajęć ruchowo-tanecznych

Grafik zajęć ruchowo-tanecznych w 2020 r. w Gminie Zamość (instruktor Agnieszka Tor): Poniedziałek: 17:00 – 18:00 – Wysokie GOK 18:30 – 19:30 – Kalinowice – ZSPiP wejście...
Skip to content