3.9 C
Zamość
12.04.2022 (wtorek)
Strona główna Wszystkie Z działu: Blog Wójta Gminy Zamość

Z działu: Blog Wójta Gminy Zamość

Budżet Gminy Zamość 2022 roku uchwalony

Na ostatniej w 2021 roku sesji (30 grudnia 2021 r.) Rada Gminy Zamość uchwaliła budżet Gminy na 2022 rok. Za jego przyjęciem głosowało 20...

Dotacje na budowę dróg w Gminie Zamość

Do napisania poniższego tekstu sprowokowany zostałem publiczną wypowiedzią Mieszkańca w trakcie obrad XXXVIII sesji Rady Gminy, jaka miała miejsce w dniu 6 grudnia 2021...

Czy Miasto Zamość chce przejąć część sołectw Gminy Zamość?

„Prezydent Miasta Zamość poinformował, że w chwili obecnej nie toczą się żadne prace, ani też nie wykonywane są żadne czynności, mające na celu włączenie...

Apel Wójta Gminy Zamość do Mieszkańców PŁOSKIEGO

Sesja Rady Gminy Zamość, jaka odbyła się w dniu 30 września 2021 roku, wywołała bardzo dużo emocji. To, co wydarzyło się w jej trakcie,...

Chodnik, drogi i inne gminne potrzeby inwestycyjne

Do napisania poniższego tekstu zainspirowały mnie trzy e-maile, jakie otrzymałem poprzez www.gmnazamosc.pl/„zadaj pytanie Wójtowi”. Pierwszy – cytat: „Chciałabym dowiedzieć się kiedy powstanie chodnik w Borowinie...

Projekt ustawy o ochotniczej straży pożarnej

Ochotnicze Straże Pożarne (dalej OSP) funkcjonują w Polsce od ponad 100 lat. W warunkach prawnych XXI wieku są stowarzyszeniami działającymi na podstawie ustawy z...

31 lat Samorządowych Gmin w Polsce

27 maja 1990 roku miały miejsce pierwsze w powojennej Polsce w pełni demokratyczne wybory. Wybieraliśmy wówczas radnych rad gmin. Rozpoczął się proces pobudzania aktywności...

Samorządowe gminy w Polsce mają już 31 lat

W 1990 roku powstały w Polsce samorządowe Gminy. Otrzymały one osobowość prawną, zadania własne do realizacji oraz prawo do decydowania w sprawach lokalnych. Ochronę...

Głos Wójta w sprawie petycji zmiany granic Miasta i Gminy Zamość

PYTANIE 1: Witam. Piszę do pana Wójta, w związku z tym co przekazują media, że pewnej osobie zależy na włączeniu naszej gminy do Zamościa i przygotował...

Raport o stanie realizacji gminnych zadań z zakresu oświaty i wychowania przedszkolnego w...

Miesiąc marzec dla Wójta i gminnej Administracji jest czasem przedłożenia Radzie Gminy i Regionalnej Izbie Obrachunkowej sprawozdania z wykonania zadań budżetowych ubiegłego roku. Zakończenie...
Skip to content