Budowa drogi gminnej nr 110438L w m. Wólka Panieńska i Szopinek

409

Dnia 15 maja 2024 roku dokonano odbioru inwestycji pn.: „Budowa drogi gminnej nr 110438L w m. Wólka Panieńska i Szopinek”.

W ramach danego zadania inwestycyjnego została wybudowana droga gminna o szerokości jezdni 5,0 m i długości 600 m oraz nawierzchni z kostki brukowej betonowej. Wzdłuż drogi wykonano obustronne pobocze gruntowe szerokości 0,75 m. W ramach odwodnienia drogi wybudowano sieć kanalizacji deszczowej wyposażonej w studzienki ściekowe oraz studnie chłonne. Przebudowane zostały istniejące i wybudowane nowe zjazdy oraz dojścia piesze do furtek do nieruchomości zlokalizowanych przy drodze o nawierzchni z kostki brukowej. Istniejącą infrastrukturę w postaci oświetlenia drogowego rozbudowano o linię kablową wraz z budową nowych punktów oświetleniowych typu LED. Inwestycja zakresem objęła również przebudowę istniejących skrzyżowań dróg gminnych oraz wykonanie oznakowania drogowego.

Wykonawcą inwestycji wyłonionym w drodze postępowania przetargowego była firma: TRANS-BRUK Alicja Kierepka z siedzibą w miejscowości Kalinowice.

Na wykonanie zadania Gmina Zamość uzyskała dofinansowanie z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg w wysokości 1 666 804,71 zł brutto.

Całkowita wartość zadania (robót budowlanych) wyniosła 2 892 231,32 zł brutto.

Koszty kwalifikowane realizacji zadania to 2 820 312,54 zł.