Wodociąg w Płoskiem z unijnym dofinansowaniem

908


Gmina Zamość podpisała umowę na dofinansowanie rozbudowy zbiorczej sieci wodociągowej w m. Płoskie – Etap III.

Gmina Zamość w maju 2020 r. złożyła wniosek o dofinansowanie projektu z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020 w ramach działania „Podstawowe usługi i odnowa wsi na obszarach wiejskich”, który uzyskał akceptację Urzędu Marszałkowskiego w Lublinie. W piątek 26 lutego 2021 r. Wójt Gminy Zamość Ryszard Gliwiński podpisał umowę na dofinansowanie realizacji inwestycji, a Skarbnik Gminy Maria Zajączkowska ją kontrasygnowała.

Projekt obejmuje budowę kolejnego odcinka sieci wodociągowej w miejscowości Płoskie o długości 2,81 km, wraz z uzbrojeniem (hydranty p. poż, zasuwy). Umożliwi przyłączenie do sieci ok. 50 posesji. Woda do wybudowanej sieci wodociągowej będzie dostarczana z istniejącego ujęcia wody w m. Płoskie. Planowany koszt inwestycji 1 372 629,61 zł, dofinansowanie 710 084,00 zł. Postępowanie przetargowe zostanie rozstrzygnięte w tym roku, a następnie rozpoczną się prace budowlane.