27 maja 1990 roku miały miejsce pierwsze w powojennej Polsce w pełni demokratyczne wybory. Wybieraliśmy wówczas radnych rad gmin. Rozpoczął się proces pobudzania aktywności obywatelskiej, przywracania poczucia lokalnych więzi społecznych i nadania nowego wymiaru lokalnemu patriotyzmowi. Na samorządowych fundamentach w 1990 r. opierano procesy zmian społecznych, gospodarczych i politycznych. W uchwale Senatu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 13 marca 2020 roku upamiętniającej Jubileusz 30-lecia samorządów gminnych czytamy – cytat „30 lat samorządności to czas rozwoju, tworzenia nowoczesnej infrastruktury i rozwoju przedsiębiorczości. 30 lat samorządności to czas obywatelskich aktywności, poczucia wspólnoty i partycypacji społecznej. Samorządność to możliwość realnej współodpowiedzialności za sprawy publiczne” Lata 1990-2021 potwierdziły słuszność oparcia zmian w Polsce na mocnych fundamentach samorządów gminnych. Gminy rozumiane jako Samorządowe Wspólnoty Mieszkańców są dzisiaj ostoją Państwa. Dla upamiętnienia pierwszych wyborów samorządowych, dnia 29 czerwca 2000 roku Sejm Rzeczypospolitej Polskiej w specjalnej uchwale na 10-lecie odrodzenia polskiego samorządu terytorialnego postanowił, że 27 maja każdego roku obchodzimy DZIEŃ SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO.

To okazja, aby podziękować WSZYSTKIM, którzy wybrali samorządową aktywność jako drogę odpowiedzialności za teraźniejszość i przyszłość Ojczyzny Polski oraz małych ojczyzn – Sołectw i Gmin.  Dziękuję za wspólną realizację gminnych zadań, których celem jest zaspokajanie potrzeb naszej Wspólnoty Gminy Zamość, pielęgnowanie narodowych wartości, oraz rozwój Gminy. Z tej szczególnej okazji życzę WAM satysfakcji z podejmowanych wyzwań, sukcesów, ogromnych pokładów zdrowia, sił twórczych, optymizmu i wytrwałości. DZIĘKUJĘ WAM WSZYSTKIM. Jesteście wspaniali.

Ryszard Gliwiński
27 maja 2021 roku