Poniższy List Otwarty został imiennie przesłany do Senatora Rzeczypospolitej Polskiej Jerzego Chróścikowskiego oraz wszystkich Posłanek i Posłów na Sejm RP z Okręgu Wyborczego nr 8: Jacek Sasin, Sławomir Zawiślak, Marcin Duszek, Dariusz Stefaniuk, Anna Dąbrowska-Banaszek, Tomasz Zieliński, Teresa Hałas, Beata Strzałka, Riad Haidar, Krzysztof Grabczuk, Jarosław Sachajko, Monika Pawłowska.