W poprzednim numerze BIULETYNU prezentowałem inwestycje budżetu Gminy Zamość na 2018 rok. Wspomniałem o wyjątkowych wyzwaniach związanych z ich realizacją. Dotyczy to szczególnie wykonania i rozliczenia zadań finansowanych z programów unijnych. Na marcowej sesji Rady Gminy zaproponuję kolejne zmiany, dostosowujące budżetowe zapisy do zmieniającej się sytuacji. Tak będzie przez najbliższych 7 miesięcy, do jesieni.
Wyjątkowość 2018 roku w samorządach gminnych związana jest także ze zbliżającym się czasem zakończenia kadencji Organów Gminy – Wójta i Rady. Październik lub listopad to termin wyborów samorządowych; dla Mieszkańców Gminy Zamość czas podsumowań, ocen, rozliczania z powierzonego w 2014 roku mandatu społecznego zaufania. W samorządowej demokracji wybory są najważniejszym wydarzeniem. Warto więc poświęcić nieco czasu na poszukiwanie informacji pozwalającej samodzielnie ocenić stan gminnego gospodarowania. W najbliższych wydaniach BIULETYNU będę więc zamieszczał opracowania bilansujące (podsumowujące) najważniejsze samorządowe wyzwania. Będą one także materiałem wyjściowym do planowania zamierzeń na lata 2019-2023.
Rozpoczynam od prezentacji gminnych działań w zakresie pozyskiwania unijnych oraz innych pieniędzy na realizację inwestycji i zadań. Prosili mnie o to Mieszkańcy oburzeni przekazywanymi nieprawdziwymi „faktami”. Cóż, kampania wyborcza już trwa i wygląda na to, że wszystkie chwyty są dozwolone. Każdy ma prawo do własnej oceny. Nikomu tego nie bronię, proponuję tylko odważną dyskusję merytoryczną. Ułatwiam ją, prezentując poniższe zestawienia – konkretne i prawdziwe (!) fakty i liczby. W latach 2006-2019 pozyskaliśmy łącznie ponad 54 miliony złotych (dokładnie 53 909 191,21 zł) unijnych i innych pieniędzy na realizację 72 gminnych zadań. Można spokojnie zapoznać się ze szczegółami.
Zmieniające się Sołectwa Gminy Zamość to oczywiście nie tylko to, co poniżej.
W kolejnych wydaniach BIULETYNU podsumuję gminne zaangażowanie w realizację zadań Województwa, Powiatu i Rządu. Będzie także opracowanie obrazujące efekty inwestycyjne gminnych zadań finansowanych wyłącznie ze środków własnych. Powrócę do uchwał zebrań wiejskich i stanu ich realizacji. Zachęcam do zdobywania wiedzy o stanie gminnych spraw. Czekam na www.gminazamosc.pl/zakładka „zadaj pytanie Wójtowi”. Przyjmę także każde zaproszenie na publiczne spotkanie.

/21.03.2018 r. Ryszard Gliwiński/

Zobacz tabele