Moje pytanie będzie dotyczyło przekształcenie szkoły w Lipsku na stowarzyszenie…

2101

Panie Wójcie, moje pytanie będzie dotyczyło przekształcenie szkoły w Lipsku na stowarzyszenie. Mianowicie, pół roku temu na zebraniu w Lipsku zapewniał Pan, że szkoły nie zlikwidujecie. Nie dotrzymał Pan słowa bo, stworzenie stowarzyszenia to tylko o 2 lata przedłużenie bytu tej szkoły i opowiadanie, że jak coś nie wyjdzie to ich przyjmiecie, to są puste słowa! A jak chcecie oszczędzać, to zacznijcie od siebie.

Dziękuję za odwiedzenie strony www. i wypowiedź w temacie bardzo ważnym nie tylko w Gminie Zamość.
Rozpocznę od pewnego uściślenia. W trakcie spotkania jakie miało miejsce w Szkole Podstawowej w Lipsku w roku ubiegłym zapewniałem, że nie ma żadnej decyzji Rady Gminy o zamknięciu Szkoły od września 2011 roku. Wówczas problem był wywołany przez artykuł jaki ukazał się w Tygodniku Zamojskim. Mówiłem także, że nie myślę o zamykaniu Szkoły, ale mówiłem o problemach z jej utrzymaniem. Ci, którzy byli, wiedzą jaka była atmosfera. Proszę sobie przypomnieć. Gdyby Wójt obiecał, że nigdy nie zamknie Szkoły to pewnie zebranie trwałoby 30 minut. Trwało ono znacznie dłużej a wyszedłem z niego mocno „poobijany”.

Jeśli już rozliczamy się z obietnic, to pragnę podkreślić, że wciąż nie myślę o zamykaniu Szkoły. Projekt uchwały Rady Gminy, którego jestem autorem, mówi o zamiarze przekazania Szkoły do prowadzenia Stowarzyszeniu. Dotyczy to Szkół w Lipsku, Białowoli i Pniówku. Szkoły nadal zostają publicznymi – gminnymi. Młodzież nadal będzie otrzymywała świadectwo ukończenia Szkoły Podstawowej w Lipsku. Dla ucznia, lokalnej społeczności, szkoły, nic się nie zmieni. Powiem więcej – uważam, że będzie lepiej niż dotychczas. Oczywiście nic się samo nie stanie. Potrzebne zaangażowanie – Nauczycieli, Rodziców, Organizacji działających w Sołectwie, Mieszkańców, także Wójta. Stowarzyszenie Rozwoju Lokalnego „Dobra Szkoła” założone zostało przez Dyrektorów Szkół w Lipsku, Białowoli, Pniówku, przez grupę Nauczycieli uczącą w tych Szkołach. Na prowadzenie przez Stowarzyszenie Szkół Samorząd Gminy Zamość zapewnia dotację na każde dziecko (także z nauczania przedszkolnego) co najmniej w wysokości subwencji na ucznia przypadającej na dany rok. To wszystko będzie zapisane w umowie. Mamy policzone – na funkcjonowanie Szkół i programy nauczania pieniędzy wystarczy. Nie będzie ich mniej niż dotychczas. Nie wiem skąd pomysł o dwóch latach?

Wciąż nie myślę o zamykaniu Szkół w Gminie Zamość. To jednak za mało. Aby nie zamykać Szkół trzeba podejmować decyzje, które do tego nie dopuszczą. To, o czym piszę powyżej, jest realizacją zobowiązania o nie zamykaniu Szkół. Nie mam do dyspozycji innego prawnego zestawu oddziaływania na finansowanie oświaty. Rząd zostawił problem Samorządom, nie wspiera Nas w tym problemie. Wydatki rosną szybciej od subwencji oświatowej przekazywanej przez Ministra Finansów, dzieci w szkołach jest każdego roku mniej. W 2011 roku z własnych środków do wydatków bieżących w oświacie dołożyliśmy ponad 3.440.000 zł (bez remontów i inwestycji). W 2012 roku zaplanowano ponad 3.600.000 zł. Dochody Gminy z własnych podatków lokalnych to kwota około 7.000.000 zł. Podatek rolny w Gminie Zamość to 80 zł / ha przeliczeniowy. Są sąsiednie Gminy, które mają ustalony podatek rolny z ha przeliczeniowego w wysokości: 92,75zł – 100 zł – 125 zł – 157,50 zł.

WARSZAWA decyduje o 82% dochodów budżetu Gminy 2012 roku, na te decyzje nie mamy żadnego wpływu. W obwodzie Szkoły Podstawowej w Lipsku zameldowanych jest 100 dzieci objętych obecnie obowiązkiem nauczania. Do Szkoły uczęszcza 62. Gdzie są pozostałe? Byłaby większa subwencja. Długo takiej sytuacji nie wytrzymamy. Nie mówimy o oszczędzaniu, a o racjonalizacji wydatków. Powtarzam, nie zmniejszamy wydatków związanych z funkcjonowaniem Szkół i realizacją programów nauczania, nie zamykamy Szkół.
Każdy z nas ma prawo do swojego zdania w omawianym temacie. Ważnym jest jednak, aby zabierając głos publicznie, pamiętać o jego skutkach. Mam już dużo życiowego doświadczenia. Wiem, że niczego pozytywnego nie da się zbudować złośliwością. Wiem, że decyzje, które proponuję Radzie Gminy są konieczne. Wierzę, że lokalnym społecznościom dadzą one dodatkowe wartości. Musimy jednak pamiętać, że przyszłość budujemy wspólnie. Do szerszej dyskusji zapraszam na zebranie – 24 lutego 2012 roku o godzinie 17.00 w Szkole w Lipsku. Podobne zebrania będą w Szkole w Białowoli 23 lutego o godzinie 17.00 i w Szkole w Pniówku 25 lutego o godzinie 15.00.

Pozdrawiam
Ryszard Gliwiński