Jakie jest natężenie ruchu i wypadków na skrzyżowaniu DW 849 z drogą Płoskie-Zwódne?

1248

Jakie jest natężenie ruchu i wypadków na skrzyżowaniu DW 849 z drogą Płoskie-Zwódne? Czy przebudowanie tego skrzyżowania na rondo byłoby uzasadnione?

Dziękuje za poruszenie bardzo ważnego zagadnienia.Przebudowa skrzyżowania dróg – wojewódzkiej nr 849 i drogi powiatowej nr 3248L – w Żdanowie jest zadaniem jak najbardziej pilnym i koniecznym. Dodatkowo uzasadnia je wykonana już przebudowa odcinka drogi powiatowej od m. Płoskie, oraz trwająca przebudowa drogi wojewódzkiej na odcinku od m. Lipsko w kierunku Krasnobrodu.Zadanie o którym mówimy nie należy jednak do kategorii zadań własnych gminy opisanych w art. 7 ust.1 ustawy z dnia 08 marca 1990 r. o samorządzie gminnym. Jest to zadanie Samorządów Powiatu Zamojskiego i Województwa Lubelskiego.Widzę potrzebę modernizacji całej drogi powiatowej nr 3248L na odcinku od przedmiotowego skrzyżowania do skrzyżowania z drogą powiatową nr 3247L w Pniówku – nowa nawierzchnia, chodniki i odprowadzenie wód opadowych. Potrzebę tą wielokrotnie sygnalizowałem Zarządowi Powiatu Zamojskiego, ostatnie pisemne moje wystąpienie z dnia 26 stycznia 2011 roku. Po raz kolejny wystąpię w październiku, w okresie opracowania projektu budżetu 2012 roku.Samorząd Gminy Zamość jest zobowiązany do realizacji wielu zadań gminnych, w tym budowy dróg gminnych. Wśród nich jest wiele pilnych, na które Mieszkańcy czekają od wielu lat. Zadań tych nie dofinansują nam inne Samorządy, jesteśmy skazani tylko na własne możliwości finansowe. W tych warunkach wspieranie finansowe zadań Samorządu Powiatu jest mocno ograniczone. Gminną ofertę w tej sprawie jednak złożyliśmy i będziemy ją ponawiać, konieczny jest jednak udział co najmniej 50% budżetu Powiatu Zamojskiego.

Pozdrawiam
Ryszard Gliwiński