Remont konserwatorski Kościoła Parafialnego św. Bartłomieja Apostoła w Sitańcu

633

W dniu 27.07.2023 r. Gmina Zamość otrzymała Wstępną Promesę dofinansowania Inwestycji z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków na realizację zadania pn.: „Remont konserwatorski Kościoła Parafialnego św. Bartłomieja Apostoła w Sitańcu”.

Celem zadania jest zabezpieczenie, zachowanie i utrwalenie substancji zabytkowej kościoła. Obecnie ze względu na zły stan zachowania świątynia wymaga pilnych prac konserwatorsko
– remontowych. Priorytetem jest odtworzenie oraz zabezpieczenie posadzki, której stan wskazuje na zużycie techniczne – występują liczne ubytki w strukturze oraz kolorystyce. Należy przeprowadzić naprawę posadzki zgodnie z wytycznymi konserwatora zabytków. Realizacja zadania podniesie atrakcyjność założenia, trwale zabezpieczy obiekt i podniesie poziom bezpieczeństwa wewnątrz świątyni.