Remont konserwatorski Kościoła Parafialnego św. Bartłomieja Apostoła w Sitańcu – etap II

625

W dniu 05.10.2023 r. Gmina Zamość otrzymała Wstępną Promesę dofinansowania Inwestycji z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków na realizację zadania pn.: „Remont konserwatorski Kościoła Parafialnego św. Bartłomieja Apostoła w Sitańcu – etap II”.

Celem zadania jest zabezpieczenie, zachowanie i utrwalenie substancji zabytkowej kościoła. Obecnie ze względu na zły stan zachowania świątynia wymaga pilnych prac konserwatorsko
– remontowych. Celem zadania jest zabezpieczenie i utrwalenie substancji zabytkowej kościoła. Należy wykonać prace konserwatorskie i restauratorskie elewacji kościoła. Priorytetem jest odtworzenie oraz zabezpieczenie detalu architektonicznego przed dezintegracją i osypywaniem się, wymianę uszkodzonych obróbek blacharskich, naprawę tynków elewacji wraz ze scaleniem strukturalnym, konserwacja wątków ceglanych. Wykonanie prac we wnętrzu kościoła – uzupełnienie tynków wewnętrznych i malowanie ścian. Realizacja zadania podniesie atrakcyjność założenia, trwale zabezpieczy obiekt i podniesie poziom bezpieczeństwa wewnątrz świątyni.